Government & Public Sector

  • Share

Geïntegreerde benadering van werklastmeting

View this page in French

EY adviseert en gebruikt in het kader van diverse projecten regelmatig een werklastmeting. De werklastmeting staat niet op zichzelf maar wordt, om effectief resultaat op te leveren, ingebed in een integraal onderzoek van het functioneren van een organisatie.

De methodologie die EY in dit kader hanteert, is gebaseerd op verschillende organisatiebouwstenen (zie de figuur). De performantie van organisaties hangt volgens dit model niet alleen af van de kwaliteit van de werking van elk van de bouwstenen apart, maar ook en vooral van het onderlinge samenspel ervan, de manier waarop de elementen op elkaar inspelen en elkaar versterken.

Waarom een werklastmeting?

Een werklastmeting laat toe om problemen met (een aantal van) deze bouwstenen of met hun onderlinge samenhang zichtbaar te maken. Een werklastmeting geeft immers een objectief beeld van de hoeveelheid tijd die iemand aan bepaalde taken besteedt en welke parameters, zoals seizoensgebonden fluctuaties en faseringen van een project hierbij bepalend zijn. Bovendien laat een werklastmeting toe om zowel intern als extern vergelijkingen te maken. De meting kan verschillen in werktijden tussen personeelsleden die dezelfde taken uitvoeren zichtbaar maken. Ook kan de tijd besteed aan procedures en processen tussen (entiteiten van) organisaties vergeleken worden. Verder kan men via werklastmeting problemen in processen, subprocessen, teams en individuele rollen op het spoor komen en zo mogelijke structurele opportuniteiten inzake schaalgrootte, synergie, centralisatie of decentralisatie identificeren. Kant-en-klare oplossingen biedt een werklastmeting echter niet. Het blijft een diagnose-instrument.

Driestappenmethode

EY gebruikt een driestappenmethode voor een coherent eindresultaat en om lacunes en misinterpretaties van gegevens te voorkomen: het tijdschrijven, de tijdsmeting en de tijdsbevraging. Elke stap heeft zijn eigen voor- en nadelen. De voordelen van de ene methode vangt de nadelen van de andere grotendeels op. Door de stappen te combineren komt men ook op een snellere en kostenefficiëntere manier tot objectieve resultaten.

Voor meer informatie over werklastmetingen kunt u terecht bij onze specialisten:

Bjorn Vanheste  
directeur EY Advisory
+32 (0)2 774 51 28

Mieke Gielis
senior manager EY Advisory
+32 (0)2 774 98 20

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.