Government & Public Sector

  • Share

Financiële problemen bij de overheid oplossen: het kan ook anders

Bijna dagelijks komen de problematische overheidsfinanciën van een aantal landen uit de eurozone in het nieuws. Net als de verhalen van turbulente financiële markten die uitgaan van worstcase scenario’s trouwens. Terecht zal de Europese Commissie in de toekomst veel nauwer toezien op de begrotingsperikelen van de verschillende lidstaten. Ook België moet dringend meer saneren: de vergrijzing neemt alsmaar meer toe en onze overheidsschuld is erg hoog. Veel speelruimte is er met andere woorden niet meer. De belastingsdruk weegt in ons land sowieso al zwaar door, een sanering zal dus enkel mogelijk zijn wanneer er in de overheidsuitgaven wordt gesnoeid.

Differentiëren loont

In het verleden was de gebruikelijke oplossing voor financiële problemen een reële of nominale bevriezing van de personeelskosten van de overheid, in combinatie met verlaagde werkingsuitgaven. EY wil graag bewijzen dat het ook anders kan want dergelijke algemene maatregelen beïnvloeden ook overheidsdiensten die wel efficiënt en kostenbesparend werken.

In de voorbije jaren heeft EY een belangrijke bijdrage geleverd aan gestructureerde efficiëntieprogramma’s in Frankrijk en Australië. In het eerste geval ging het om de ‘Révision Générale des Politiques Publiques’ (RGPP), in het tweede geval om de ‘Blueprint for Administrative Reform’. Maar ook elders, zoals in het Verenigd Koninkrijk met de ‘Gershon-reports’, beseft men dat een gedifferentieerde aanpak loont.

De aanpak van dergelijke oefeningen verloopt volgens een vast stramien. Gespecialiseerde auditteams onderscheiden in nauwe samenwerking met administraties enkele honderden beloftevolle efficiëntieverbeterende projecten in de verschillende overheidsdiensten. Na revisie worden deze projecten uitgevoerd en volgt achteraf een kritische monitoring.

Win-winsituatie

EY wil zijn opgedane ervaring en expertise op dit vlak ook graag in België inzetten. De Belgische overheidsfinanciën zullen ongetwijfeld gebaat zijn bij een dergelijke oefening. De overheid behoudt immers de controle over het programma en engageert zich om up-front-investeringen te doen in nieuwe, efficiëntieverhogende technologieën. De administraties zijn ook gebaat met zo’n programma want een deel van de gerealiseerde efficiëntiewinsten vloeien rechtstreeks terug naar de administratie waar ze werden gerealiseerd. Op deze manier ontstaat er al snel een win-winsituatie.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

EY_Belgium on twitter

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!