Government & Public Sector

  • Share

Limburgs platform verhoogt efficiëntie in gezondsheidszorg

Om de gezondheidszorg in Limburg betaalbaar te houden gaan negen ziekenhuizen en vier psychiatrische instellingen er nauwer samenwerken in HOSPILIM. EY zette dit platform mee op. Het zal via schaalvergroting en centralisatie aanzienlijke besparingen mogelijk maken. Ook wordt HOSPILIM een kenniscentrum voor innovatie in de dienstverlening.

Zorginstellingen willen een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg leveren aan de burger. Maar de betaalbaarheid van zorg is een heet hangijzer in België. Hoewel procentueel stijgende uitgaven in de gezondheidszorg worden beschouwd als een indicator van welvaart, doen hoog oplopende kosten in absolute cijfers het budget ontsporen. Dat is zeker het geval als de stijging van de kosten samengaat met een vergrijzing van de bevolking, zoals in ons land.

Grondige analyse
Kunnen zorginstellingen besparen zonder aan kwaliteit in te leveren? EY analyseerde de aankoopdata van de Limburgse instellingen en kwam tot onthutsende vaststellingen. De prijsverschillen voor identieke farmaceutische producten liepen op tot 28 %. Samen zouden de 13 Limburgse zorginstellingen betere prijzen kunnen bedingen, door grotere volumes bij een beperkter aantal leveranciers te plaatsen. Ze zouden, conservatief berekend, jaarlijks 22 miljoen euro kunnen besparen. Er werd ook buiten de landsgrenzen gekeken en vastgesteld dat bepaalde implantaten in Europa tot 37 % minder kosten. Ook bleken sommige medische verbruiksgoederen maar liefst 62 % goedkoper in enkele van onze buurlanden.

Aankoopcentrale
Om een efficiënte samenwerking tussen de instellingen mogelijk te maken, werd HOSPILIM opgericht. EY tekende de fiscale structuur en het juridische kader voor deze vzw uit. Ze omvat onder meer een aankoopcentrale die binnenkort van start zal gaan. Farmaceutische bedrijven reageren positief, omdat HOSPILIM in een centraal logistiek platform voorziet, waardoor hun kosten voor opslag en distributie dalen. Bovendien zullen de farmaceutische bedrijven zich nu meer kunnen toeleggen op differentiatie via dienstverlening.

Program Management Office
Het platform zal vanzelfsprekend ook een impact hebben op de ziekenhuizen, die onderling concurrent zijn van mekaar, en op de positie van stakeholders als artsen, apothekers en aankopers. Om de impact te beheersen en de optimale werking van het platform te garanderen zal EY een Program Management Office (PMO) oprichten, met werkgroepen rond de aankoop van bepaalde productcategorieën. Farmaceutische specialisten zullen deze werkgroepen met expertise bijstaan. Ook zal het PMO waken over de vertrouwelijke gegevens die ziekenhuizen onderling in het kader van HOSPILIM uitwisselen.

Kenniscentrum
Naast aankoopcentrale zal HOSPILIM dienst doen als kenniscentrum. Op middenlange termijn wordt verwacht dat dit tot tastbare resultaten zal leiden. Aparte werkgroepen zullen zich in het kenniscentrum buigen over onderwerpen als internationale aankoop, overheidsaanbestedingen, outsourcen van randactiviteiten, IT-strategie, HR-beleid, cash pooling en verzekeringen. Een expert van EY kan in deze werkgroepen als katalysator optreden. De Provincie Limburg is met HOSPILIM een trendsetter. Andere provincies hebben ondertussen contact opgenomen met EY om de mogelijkheden van een gelijkaardig initiatief te bekijken. Wanneer het paradigma van de individuele zorginstelling met diverse stakeholders doorbroken kan worden, zijn we op weg naar een gezonde gezondheidszorg met meer middelen voor de patiënt. Uiteindelijk is het de plicht van de zorginstellingen om dit na te streven.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

EY_Belgium on twitter

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!