Skip to main navigation

Van shareholder value naar stakeholder values - EY - Belgium

Corporate Responsibility

inzicht

#16

In tijden van economische onzekerheid zien we fundamentele wijzigingen in de structuren van onze maatschappij. De opkomst van nieuwe duurzaamheidsstrategieën met aandacht ook voor mens en milieu. Maar vooral: nieuwe vormen van samenwerking om maatschappelijke uitdagingen te tackelen via innovatieve producten en diensten die winst brengen voor onderneming én maatschappij.

Ook EY gelooft in dat geïntegreerde zakenmodel. Het aantrekken van de Nederlandse ex-premier Jan Peter Balkenende bevestigt EY's overtuiging in de kracht van een samenwerking tussen bedrijven en overheden, maar ook met ngo's en tal van andere maatschappelijke stakeholders om samen de maatschappelijke uitdagingen succesvol aan te pakken. Een mooi voorbeeld van dat maatschappelijk geïntegreerde model is het project iMOVE.

Onder leiding van Umicore verzamelen 19 partners uit verschillende kennisinstellingen en bedrijven zich om op grote schaal het gebruik van elektrische voertuigen uit te testen. Hoe kunnen bedrijven van start gaan met dat nieuwe, geïntegreerde zakenmodel? Belangrijke aspecten zijn onder meer duurzaam omgaan met het bedrijfsvastgoed, verantwoord omspringen met de supply chain, engagementen nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen, en een geïntegreerd verslag publiceren waarin financiële resultaten en sociale en milieuprestaties transparant worden voor alle betrokken partijen.

Kortom: om winst met maatschappelijke zin te realiseren is een nieuw soort zakenmodel nodig.


Inside

iMove stimuleert innovatie rond elektrische voertuigen
Pilootproject rond elektrische wagens
How to: Stappenplan
Het wagenpark van uw bedrijf
Fiscaal kader voldoet niet
Introductie van elektrische wagens
Naar een groene toeleveringsketen
Hefboom voor een kleinere ecologische voetafdruk
Cash flow, locatie en duurzaamheid primeren
Bedrijven hebben nood aan CR-beleid
Geïntegreerd rapporteren: noodzaak en drijfveer
Hoe pakt u dat aan?

Download


Corporate Responsibility: BeginVideo

Inzicht

Back to top