België blijft aantrekkelijk land voor durfkapitaal en private equity-investeringen

  • Share

View this page in French

Brussel, 13 augustus 2013 – België bekleedt de 16de plaats op de wereldwijde rangschikking van meest aantrekkelijke landen voor investeringen in private equity en durfkapitaal. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Global Venture Capital Private Equity (VCPE) Country Attractiveness Index, uitgevoerd in samenwerking met IESE Center for International Finance. Aan het onderzoek namen 118 verschillende landen deel. Een andere opvallende vaststelling is dat investeerders in toenemende mate aangetrokken worden door de veelbelovende economische vooruitzichten in de BRICS-landen.

De VCPE index meet de aantrekkelijkheid van een land inzake durfkapitaal en Private Equity op basis van zes indicatoren: de economische activiteiten van een land, de omvang van de kapitaalmarkt, het belastingklimaat, bescherming van investeerders en deugdelijk bestuur (corporate governance), sociaal-demografische factoren en het ondernemersklimaat.

België scoort goed in de rangschikking en geeft in Europa zelfs enkele economische grootmachten als Frankrijk (19de), Spanje (27ste) en Italië (31ste) het nakijken. Ons land beschikt volgens de investeerders dan ook over heel wat troeven. Op het vlak van sociaal-demografische factoren springen voornamelijk de goed opgeleide bevolking en lage graad van corruptie in het oog. Maar ook ons ondernemingsklimaat is gunstig, en dit door de zin voor innovatie en R&D van de Belgische bedrijven. Ook het gunstig belastingklimaat voor participaties en een goede (juridische) bescherming van de rechten van de investeerders spelen een belangrijke rol.

“Landen die goed presteren in de bescherming van investeerders en corporate governance halen meestal een hoge score, omdat deze indicatoren aan de basis liggen van liquide en efficiënte kapitaalmarkten. Op die manier wordt er een dynamische omgeving gecreëerd die het makkelijker maakt deals af te sluiten en die betere exitmogelijkheden biedt voor private equity investeerders”, zegt Marc Guns, vennoot EY Transaction Advisory Services.

In vergelijking met vorig jaar is ons land echter wel twee plaatsen gezakt. Deze terugval is vooral te verklaren door de economische nulgroei van afgelopen maanden en flauwe groeiprognoses voor ons land. Buurland Nederland blijft het ook dit jaar overigens beter doen dan België (14de) maar daalt eveneens 2 plaatsen.

Amerika blijft op één, kloof met de BRICS steeds kleiner

Wereldwijd voeren traditioneel de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië de ranking aan, gevolgd door Japan en Singapore.

Opvallend is dat investeerders in durfkapitaal en participaties bij het speuren naar opportuniteiten hun actieterrein vergroten. Zo worden opkomende economieën met grote bevolkingsaantallen en ronkende groeicijfers steeds belangrijker in de strategie van private equity-investeerders. Dat geldt in de eerste plaats voor de zogenaamde BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). Landen als China (24e) en India (29e) staan hoog genoteerd omwille van hun groeiende economische activiteiten, een grotere omvang van de kapitaalmarkt en een gunstig belastingklimaat voor investeerders. Maar investeerders kijken stilaan ook verder dan de BRICS. Zo worden ook Mexico, Indonesië, de Filipijnen, Nigeria en Turkije interessante doelwitten voor PE investeerders.

Toch is er voor de opkomende economieën nog veel werk aan de winkel om participatiebedrijven volledig te overtuigen van hun potentieel. Een slechte bescherming van de rechten van de investeerders, corruptie en omkoping, en een gebrekkige innovatie en R&D blijven volgens PE investeerders de belangrijkste knelpunten van deze landen.

Ranking:

2013 2012
1 Verenigde Staten van Amerika 1
2 Canada 2
3 Verenigd Koninkrijk 3
7 Duitsland 9
9 Zweden 8
10 Zwitserland 10
14 Nederland 12
16 België 14
19 Frankrijk 15
27 Spanje 24
31 Italië 30

Over EY
EY is wereldwijd toonaangevend op het gebied van audit, tax, transacties en advisory-diensten. Met de inzichten en de kwaliteitsvolle diensten die wij bieden, dragen wij bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter wereld. Wij leiden toonaangevende managers op, die door samen te werken onze beloften aan al onze stakeholders waarmaken. Daarmee spelen wij een cruciale rol bij het creëren van een beter werkende wereld voor onze medewerkers, onze cliënten en de maatschappij.

De aanduiding 'EY' verwijst naar de wereldwijde organisatie en mogelijk naar een of meer lidfirma's van Ernst & Young Global Limited, die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. EYG is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com.