Verhoogd aantal verrekenprijscontroles in België

  • Share

Sinds het begin van dit jaar is er een sterke toename waargenomen in het aantal fiscale controles van de Cel Verrekenprijzen van de Belgische belastingsadministratie. Deze evolutie benadrukt het belang voor Belgische belastingplichtigen met intragroepstransacties om zorgvuldig hun verrekenprijsbeleid en documentatie voor te bereiden in geval van dergelijke controles.

Een groot aantal multinationale groepen met activiteiten in België hebben uitgebreide vragenlijsten met betrekking tot verrekenprijzen of 'transfer pricing' ontvangen. Een dergelijke vragenlijst is een eerste stap naar wat doorgaans leidt tot een gedetailleerde verrekenprijscontrole. We merken op dat onder de groepen die zulke vragenlijst ontvangen, zowel grote buitenlandse ondernemingen actief in België, als in België gevestigde multinationals zitten, maar daarnaast ook KMO’s met intra-groeptransacties. Het profiel van deze ondernemingen varieert en bestaat uit industriële- en handelsbedrijven, holdings, alsook financieringscentra.

De verhoogde controle activiteit is het gevolg van een toename in het aantal inspecteurs dat zich richt op verrekenprijzen binnen de Belgische belastingadministratie. De laatste maanden hebben regionale belastinginspecteurs specifieke opleidingen gevolgd inzake verrekenprijzen. Deze inspecteurs worden nu actief betrokken bij verrekenprijscontroles, wat resulteert in deze aanzienlijke toename van het aantal in België geïnitieerde verrekenprijscontroles. Het aantal ondernemingen die zulke vragenlijsten ontvangen is opmerkelijk.

Deze verrekenprijscontroles vangen aan met een uitgebreide vraag om inlichtingen. Deze verzoeken bevatten een lijst met vragen die betrekking hebben op de algemene activiteiten van de onderneming, de intra-groepstransacties, de functies, risico’s en activa (inclusief immateriële activa). Bovendien wordt gedetailleerde informatie met betrekking tot het bestaande verrekenprijsbeleid en methodologie gevraagd. In principe moeten de antwoorden op deze vragenlijsten binnen de 30 dagen worden verstrekt.

Binnen deze veranderende omgeving is het voor de Belgische belastingplichtigen met intra-groepstransacties belangrijk om zich voor te bereiden op een dergelijke verrekenprijscontrole door ervoor te zorgen dat hun verrekenprijsbeleid marktconform is en dat er ondersteunende verrekenprijsdocumentatie ter beschikking is.

Voor verdere vragen kan u contact opnemen met Jan Bode, Chris Vandermeersche of Pascal Vanzieleghem.