Naše vize: aby náš svět lépe fungoval

  • Share

V EY nám velmi záleží na tom, aby svět kolem nás lépe fungoval. Snažíme se proto přispívat k větší důvěře v podnikatelské prostředí, k trvale udržitelnému růstu, rozvoji talentů ve všech oblastech lidské činnosti i k posilování vzájemné spolupráce.

Dobře si uvědomujeme, že cíl, který jsme si vytyčili, je velice ambiciózní a že jej nemůžeme uskutečnit bez úzké spolupráce s našimi klienty a dalšími lidmi, kteří smýšlejí stejně jako my, a bez jejich podpory.

Základním atributem naší globální organizace je pocit odpovědnosti nejen vůči našim klientům, ale i vůči širšímu společenství, které spoléhá na maximální kvalitu naší práce.

Chceme využít výjimečný potenciál naší globální organizace a podnítit diskusi o problémech a úkolech, které stojí před světovou ekonomikou i kapitálovými trhy.

Když funguje lépe podnikání, funguje lépe celý svět.

Přečtěte si více o tom, co děláme pro naplnění naší vize:

Businesspeople at conference

Globální tým
Jsme globální poradenská společnost s maximální mírou integrace – máme celosvětově jednotnou strukturu, jednotně myslíme i jednáme. Podívejte se, jaký přínos to má pro naše klienty.

Man talking to car salesman

Podpora podnikatelů
Po celém světě, v nově nastupujících i rozvinutých ekonomikách, věnujeme velkou pozornost podpoře podnikatelů, protože si uvědomujeme jejich důležitost pro ekonomický růst a rozvoj inovací. Díky této podpoře již dnes spolupracujeme s řadou ekonomických lídrů budoucnosti.

Woman instructing two men on a computer Naše firemní kultura 
Z ohlasů od našich klientů i našich zaměstnanců víme, že naše firemní kultura, založená na různorodosti a otevřenosti, je přínosem pro obě strany.

Zpráva o průhlednosti 2014
EY Česká republika

Jako auditor subjektů veřejného zájmu máme za povinnost předložit veřejnosti informace o naší společnosti, o její správě a řízení, vlastnících a organizační struktuře. Cílem je přispět ke zvýšení průhlednosti našeho systému řízení kvality. Tuto povinnost plníme prostřednictvím zprávy o průhlednosti.