Společenská odpovědnost

  • Share

Podnikatelská strategie EY je založena na závazku k našim lidem, klientům a širšímu společenství, kterým pomáháme dosahovat jejich potenciálu.

Naše společnost si uvědomuje, že má velkou odpovědnost nejen ke svým klientům a zaměstnancům, ale i k širšímu společenství, ve kterém působí. Hodně proto přemýšlíme o tom, co bychom mohli udělat například pro životní prostředí nebo pro rozvoj vzdělanosti, abychom i my svým dílem přispěli k zajištění budoucí prosperity.

Podniky, vlády a nevládní organizace se ve stále vyšší míře sdružují na podporu pokroku v oblasti podnikání, společnosti i životního prostředí. Jedním z nejlepších způsobů, jak EY se svými 152 000 zaměstnanci ve 140 zemích může přispět k tomuto úsilí , je práce dobrovolníků založená na individuálních schopnostech jednotlivců, která je koordinována globálně a přitom respektuje místní podmínky a kulturu.

Naše úsilí zaměřujeme do tří oblastí, které jsou propojeny s naší podnikatelskou strategií, a které jsou mimořádně důležité pro zlepšování a rozšiřování tržních ekonomik.

• Podnikavost (Enterpreneurship) - podpora a povzbuzování nových začínajících společností při vytváření příležitostí

• Výchova a vzdělání (Education) - rozvoj schopností a dovedností a rozšiřování přístupu ke vzdělání tak, aby budoucí generace měla potřebné dovednosti k pozitivnímu působení na své okolí

• Udržitelnost životního prostředí (Environmental sustainability) - minimalizace dopadu našich aktivit na životní prostředí

Říkáme jim „3E“.

Společenská odpovědnost je nezbytnou podmínkou pro udržitelnost našeho podniku. Jako podnik můžeme růst pouze tehdy, je-li společnost a ekonomika silná. Musíme tedy průběžně hledat cesty, kde se protíná to, co děláme dobře my a to, co potřebuje společnost. Tímto způsobem pomůžeme lidem, které zaměstnáváme, společnostem, kterým poskytujeme služby, a společenství, ve kterém pracujeme, plně dosáhnout svého potenciálu - krátkodobě i dlouhodobě.