Etická hotlinka EY

  • Share

Prostřednictvím etické linky EY je možné upozornit na neetické nebo protiprávní jednání i na jednání, které není v souladu s profesními standardy či jiným způsobem porušuje globální Etický kodex EY.

Než se obrátíte na etickou linku EY, zvažte prosím, zda své obavy nemůžete sdělit přímo konkrétní osobě v EY.

Jestliže to udělat nechcete nebo nevíte, na koho se obrátit, můžete problém nahlásit prostřednictvím následující webové stránky nebo můžete zavolat na místní číslo etické hotlinky EY.

Vaše hlášení odeslané prostřednictvím internetu jde nejprve do EthicsPoint, což je nezávislá třetí strana zajišťující provoz naší etické hotlinky, a ta ho okamžitě předá k dalšímu šetření příslušným pracovníkům řízení kvality a rizik nebo internímu právnímu oddělení EY. Telefonáty jsou směrovány v některých zemích na pracovníky EthicsPoint, jinde na pracovníky etické hotlinky EY.