Zprávy vydávané společností EY

  • Share

Zpráva o průhlednosti 2014
EY Česká republika

Jako auditor subjektů veřejného zájmu máme za povinnost předložit veřejnosti informace o naší společnosti, o její správě a řízení, vlastnících a organizační struktuře. Cílem je přispět ke zvýšení průhlednosti našeho systému řízení kvality. Tuto povinnost plníme prostřednictvím zprávy o průhlednosti (pdf, 296kb). 


Globání výroční zpráva společnosti EY 2014