Odvětví ekonomiky

EY - Careers
  • Share

Specializujte se na konkrétní ekonomické odvětví

Ať už se rozhodnete pro podnikové poradenství a řízení rizik, audit, daňové či transakční poradenství, ve společnosti EY budete mít možnost zvolit si určité odvětví ekonomiky, na které se zaměříte. V rámci našich multidisciplinárních týmů budete spolu s kolegy z ostatních divizí klientům poskytovat poradenské služby, které jim pomohou realizovat jejich podnikatelské cíle a lépe obstát před konkurencí.

Podívejte se, která odvětví ekonomiky by vás zajímala:

Automobilový průmysl

Careers Expertní skupina EY pro automobilový průmysl se zaměřuje na hlavní globální trendy v tomto odvětví. Jako jeden z našich specialistů na toto odvětví budete úzce spolupracovat se svými kolegy z divize auditu, daňového a transakčního poradenství a z podnikového poradenství a řízení rizik. Společně budete mapovat tržní trendy i jejich možné dopady na klienty a navrhovat optimální reakci na ně.

Ropný a plynárenský průmysl

Careers Ropný a plynárenský průmysl se dynamicky vyvíjí. Výrazně ho ovlivňuje zpřísňující se regulace, kolísání cen i geopolitické změny. Jako člen našeho týmu specializujícího se na toto odvětví spojíte síly s kolegy z ostatních divizí při sledování tržních trendů, posuzování jejich dopadů na naše klienty a navrhování nejvhodnějšího způsobu jak na tyto trendy reagovat.

Spotřební zboží

Careers Spotřební průmysl prošel v důsledku globální ekonomické krize zásadní změnou. Náročnější zákazníci požadující kvalitnější zboží, větší konkurenční tlaky, vyšší ceny komodit a kolísání směnných kurzů, to všechno jsou faktory nutící podniky vyrábějící spotřební zboží k dalšímu zeštíhlení a větší aktivitě. Jako člen našeho týmu specializujícího se na toto odvětví budete spolupracovat s kolegy z ostatních divizí při poskytování poradenských služeb, které našim klientům umožní úspěšně se vyrovnat se současnými náročnými podmínkami.

Energetika a veřejné služby

Careers Úkolem energetiky je zajistit do budoucna zdroje energií, které budou šetrnější k životnímu prostředí, bezpečnější a současně finančně dostupné. Splnění tohoto úkolu nebude možné bez zásadní transformace tohoto sektoru, jejímž důsledkem bude komplexní změna jeho ekonomického modelu. Jako člen našeho energetického týmu budete poskytovat klientům podporu, která jim umožní tyto náročné úkoly zvládnout.

Státní a veřejný sektor

CareersStátní a neziskové organizace celého světa hledají nové, inovativní způsoby řešení složitých problémů, které přináší dnešní doba. Pokud se rozhodnete zaměřit se na veřejný sektor, bude vaším úkolem poskytovat spolu s kolegy z ostatních divizí státním institucím a dalším organizacím služby, které jim umožní lépe plnit jejich veřejnou funkci.

Private Equity

CareersPrivate equity fondy si vydobyly pověst investorů, kteří umí výrazně zvýšit hodnotu společností ve svém investičním portfoliu. Jako odborník specializující se na toto odvětví budete fondům poskytovat poradenské služby „šité na míru“ jejich konkrétním potřebám, aby úspěšně obstály před zostřující konkurencí. Bude se jednat o poradenské služby různého druhu, pokrývající mimo jiné realizaci investičních transakcí, zvyšování výkonnosti vlastněných společností nebo řešení problémů vyplývajících z vývoje trhu či legislativy.

Biologické vědy

CareersPoradenská skupina EY specializující se na biologické vědy pomáhá podnikům z tohoto sektoru řešit problémy, s nimiž se setkávají v jednotlivých fázích svého vývoje. Budete spolupracovat se začínajícími biotechnologickými společnostmi i s velkými nadnárodními farmaceutickými korporacemi. Vaším úkolem bude např. pomoci jim při hledání strategického partnera, při zajišťování vyšší efektivity, při plnění regulačních požadavků nebo při pronikání na nové trhy.

Reality

Careers Realitní společnosti musí v současných náročných podmínkách do značné míry změnit tradiční přístupy, aby dokázaly zvládnout zpřísňující se regulační požadavky i zvýšená finanční rizika a zajistily si udržitelný růst. Jako člen expertní skupiny specializující se na reality budete spolupracovat s kolegy z ostatních divizí na poskytování poradenských služeb, které klientům pomohou překonat toto obtížné období.

Média a zábavní průmysl

CareersPro společnosti podnikající v médiích a v zábavním průmyslu je v dnešní náročné ekonomické situaci zásadní podmínkou úspěchu integrace a adaptabilita. Jako člen našeho týmu specializujícího se na tato odvětví spojíte síly s kolegy z ostatních divizí při sledování tržních trendů, identifikaci jejich dopadů na naše klienty a navrhování nejvhodnějšího způsobu jak na tyto trendy reagovat. Společně pomůžete klientům získat konkurenční výhodu.

Technologie

CareersRychlý technologický vývoj, inovace, poptávka po nových modelech, to jsou jen některé z faktorů, na které musí toto dynamicky se rozvíjející odvětví pružně reagovat. Jako člen našeho týmu specializujícího se na technologie budete spolupracovat s kolegy z ostatních divizí při sledování tržních trendů, identifikování jejich dopadů na naše klienty a navrhování nejvhodnějšího způsobu jak na tyto trendy reagovat.

Těžební a metalurgický průmysl

CareersPřed těžebním a metalurgickým průmyslem stojí v současné době, kdy kolísají ceny kovů jakožto komodity, poptávka je nejistá a kapitálové trhy jsou v útlumu, nové výzvy i příležitosti. Jako člen našeho týmu specializujícího se na tato odvětví budete úzce spolupracovat s kolegy z ostatních divizí při sledování tržních trendů, identifikaci jejich dopadů na naše klienty a navrhování nejvhodnějšího způsobu jak na tyto trendy reagovat. Společně pomůžete klientům uspět v těchto náročných podmínkách.

Telekomunikace

CareersI v současných obtížných ekonomických podmínkách musí být telekomunikační operátoři schopni efektivně fungovat a vypořádat se s mimořádnými nároky, které na ně klade technologický vývoj a legislativní změny. Jako člen našeho telekomunikačního týmu budete spolupracovat s kolegy z ostatních divizí při sledování tržních trendů, identifikaci jejich dopadů na naše klienty a navrhování nejvhodnějšího způsobu jak na tyto trendy reagovat. Expertní centra pro toto odvětví má EY v Paříži, Kolíně nad Rýnem, Johannesburgu, Dillí, Pekingu a San Antoniu. Společně budete telekomunikačním společnostem pomáhat k úspěchu v dnešním měnícím se světě.

Specializujte se na finanční služby

Nepříznivý ekonomický vývoj posledních několika let přinesl finančním institucím řadu problémů i nové náročné úkoly v oblasti regulace a legislativy. Od poradenských firem proto očekávají komplexní přístup k řízení rizik i příležitostí.

Pokud se stanete členem našeho týmu specializujícího se na sektor finančních služeb, bude vaším úkolem například vyhodnocovat stávající informační systémy a interní kontroly klientských společností, analyzovat trendy na trhu a radit klientům jak na ně reagovat, aby si zajistili konkurenční výhodu.

Práce pro sektor finančních služeb má skutečně globální charakter a umožní vám získat cenné zkušenosti při realizaci prestižních projektů pro přední světové finanční instituce. V naší společnosti budete mít díky poskytované podpoře ty nejlepší podmínky stát se vynikajícím odborníkem v tomto oboru.

V rámci našeho týmu specializujícího se na sektor finančních služeb působí tři expertní skupiny, které spolu úzce spolupracují a klientům z řad finančních institucí poskytují poradenské služby, díky nimž mohou plně realizovat svůj potenciál:

Asset Management

CareersOdvětví kolektivní investování prochází v posledních letech dynamickým vývojem. Jako člen této expertní skupiny budete investorům pomáhat zvládnout každodenní nové nároky na inovace poskytovaných produktů, snížení rizik, větší transparentnost nebo dodržování přísnějších regulačních předpisů.

Bankovnictví a kapitálové trhy

CareersBankovní domy i obchodníci s cennými papíry dnes fungují v prostředí vyznačujícím se vysokým stupněm regulace a ostrou konkurencí.  Očekává se, že budou efektivně řídit rizika a naplní očekávání svých klientů i akcionářů. Jako specialista na toto odvětví budete ve spolupráci s ostatními kolegy z firmy sledovat tržní trendy, identifikovat jejich dopad na klienty a navrhovat nejvhodnější způsob jak na tyto trendy reagovat.

Pojišťovnictví

CareersPojišťovny se v současnosti vyrovnávají s výrazným zpřísněním regulačních požadavků, které mají zásadní dopad i na jejich přístupy k řízení rizik, na jejich praktické fungování i účetní výkaznictví. Jako člen této expertní skupiny pro ně budete navrhovat optimální řešení, která jim umožní uspět v současných rychle se měnících podmínkách.