Váš další postup

EY - Careers
  • Share

Dejte své kariéře nový impuls

Pokud se rozhodnete přejít do společnosti EY, uděláte důležitý krok pro lepší realizaci svého potenciálu. Připravili jsme pro vás koncepci kariérního rozvoje, kterou označujeme zkratkou EYU (EY and You). Tato koncepce vám umožní osvojit si potřebné znalosti a dovednosti a získat sebedůvěru, díky níž dáte své kariéře nový impuls.

Rozvoj našich zaměstnanců je alfou a omegou naší firemní kultury. Důraz na tuto hodnotu posiluje pozitivní pracovní atmosféru, umožňuje nám poskytovat zaměstnancům motivující odměnu a klientům poradenské služby charakteristické výjimečnou kvalitou. Jednoduše řečeno, je to klíč k našemu i vašemu úspěchu. 

Učit se musíme stále

Náš globální vzdělávací program má dvě části. První zajišťuje osvojení všeobecných ekonomických znalostí a předpokladů, druhá soustavné doplňování a zkvalitňování odborných dovedností relevantních pro jednotlivé poradenské praxe. Tyto dovednosti vám umožní neustále zlepšovat služby poskytované klientům a navázat s nimi pevné, dlouhodobé vazby. Kromě toho si budete moci osvojit celou řadu interpersonálních dovedností důležitých pro týmovou a manažerskou práci.

V současnosti nabízí náš vzdělávací program více než 16 tisíc kurzů.  V loňském roce absolvovali naši zaměstnanci v celkovém součtu přes 700 tis. kurzů a v jejich rámci přes šest milionů výukových hodin.

Náš vzdělávací program neslouží jen k osvojování nových poznatků, ale také k certifikaci odborného školení vyžadovaného regulačními orgány.

Náš úspěch – i úspěch našich klientů – závisí pouze a jedině na našich lidech, a jejich profesnímu rozvoji tudíž věnujeme velkou pozornost. Z tohoto důvodu je kariéra v EY vymezena řadou důležitých mezníků, od školení pro nováčky (Welcome to EY) až po program pro nově jmenované partnery (New Partner Program), jejichž úspěšné zvládnutí bude pro vás potvrzením dosaženého pokroku.

Velice dobře si uvědomujeme, že nejcennější a nejpřínosnější zkušenosti jsou ty praktické, a praxe je v naší firmě tudíž nedílnou součástí koncepce kariérního rozvoje. Uděláme maximum pro to, abychom vám zprostředkovali zkušenosti, které budete potřebovat pro svůj další profesní růst. Tento aspekt hraje důležitou roli i při rozhodování o personálním zajištění projektů. Jednotlivé poradenské týmy jsou sestavovány nejen s ohledem na maximální kvalitu poskytovaných služeb, ale jde i o to, umožnit našim lidem získat co nejvíce zkušeností a interpersonálních dovedností a vytvořit jim podmínky pro rozvoj jejich kariéry.

Dejte své síly ve prospěch širšího společenství

CareersV naší firmě navíc nacházejí plnou podporu všichni, kdo chtějí dát své znalosti a schopnosti ve prospěch širšího společenství. Taková pomoc totiž není prospěšná jen pro ty, jimž je určena, ale zpětně obohacuje i toho, kdo ji poskytuje, protože mu umožňuje rozvíjet řídicí, komunikační i manažerské dovednosti.

Mobilita v rámci EY

CareersNaši zaměstnanci mají řadu příležitostí působit, ať už krátkodobě, či dlouhodobě, v různých mezioborových i mezinárodních týmech a u různých klientů. Budete moci pracovat v různém pracovním prostředí a získáte spoustu cenných praktických zkušeností, včetně zahraničních, které vám pomohou prosadit se na globálním trhu.

Spolehlivá a včasná podpora

Coaching, ať už v podobě neformálních rozhovorů se zkušenějšími kolegy, každodenního praktického vedení, poskytování zpětné vazby při dokončení projektu nebo formálních ročních hodnocení, je nedílnou součástí naší firemní kultury. 

Budete mít k dispozici jednak mentora, který s vámi bude projednávat konkrétní profesní problémy, případně dovednosti, na které je nutné se zaměřit, a jednak poradce, který bude mít na starosti vaše formální roční hodnocení a od kterého budete dostávat oficiální zpětnou vazbu.

Praktické vedení

Careers Důležitou součástí praktického vedení (on-the-job coaching) jsou běžné pracovní rozhovory, které vám pomohou odstranit případné nejasnosti a problémy a podívat se na zadané úkoly z širší perspektivy. Hlavní přínos coachingu je ve zkvalitnění pracovního výkonu zaměstnance a omezení nekvalitních výstupů. Spolupráce se zkušenějším kolegou vám navíc často umožní lépe poznat vlastní schopnosti a možnosti.

Counseling – pravidelné hodnocení

Careers Smyslem pravidelného hodnocení, které má podobu pohovoru hodnoceného s hodnotitelem, je na základě podkladů z různých zdrojů posoudit pracovní výkony hodnoceného za uplynulé období. Tyto pohovory vám umožní akcentovat vaše silné stránky a určí, na co je nutné se více zaměřit.

Counseling – pohovory o kariérním rozvoji

Careers Vedle pravidelných hodnocení jsou další důležitou součástí coachingu v EY pohovory o kariérním rozvoji. Jejich cílem je podrobně probrat vaše osobní představy, aspirace, potřeby i možnosti a stanovit realistické výkonností cíle, a to jak roční, tak dlouhodobé.

Mentoring

Careers Na rozdíl od praktického vedení (on-the-job coaching), které se týká poskytování podpory v pracovních záležitostech, je smyslem mentoringu podpora a praktické poradenství zaměřující se na oblast profesního a kariérního rozvoje. I této sféře věnujeme v EY velkou pozornost a motivujeme naše zkušené odborníky, aby působili jako mentoři začínajících kolegů, např. v rámci programu Career Advisor.