The financial crisis. Climate change. IFRS. Read our industry-focused insights on these hot topics and more at www.ey.com/industry360.

Rozumíme vašemu podnikání

 • Share
Být konkurenceschopný v dnešním podnikatelském světě znamená najít optimální rovnováhu mezi podnikatelskými riziky a příležitostmi. 

To ale není možné bez přesných a spolehlivých informací, které vám umožní správně a rychle se rozhodnout.

Proto jsme vybudovali síť globálních odvětvových center specializujících se na jednotlivé sektory ekonomiky, jejichž prostřednictvím si naši odborníci mohou efektivně vyměňovat znalosti a zkušenosti specifické pro jednotlivá odvětví.

Díky těmto centrům dokážeme odhadnout, jakým směrem se bude vývoj na trhu ubírat a jaké důsledky to bude mít pro vaše podnikání. A proto jsme schopni vám efektivně pomáhat s řešením všech problémů.

Poradenské služby, které našim klientům poskytuje v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik, plně zohledňují specifika sektoru ekonomiky, ve kterém klient působí. Naši poradenskou podporu umíme přizpůsobovat jeho individuálním potřebám.

V České republice poskytujeme specializované služby pro následující sektory:

 • Finanční služby
 • Maloobchodní a spotřebitelské produkty
 • Nemovitosti, pohostinství a výstavba
 • Průmyslové produkty
 • Ropný a plynárenský průmysl
 • Technologie, komunikace a zábava
 • Veřejný sektor
 • Veřejné služby (utility)
 • Medicínská a farmaceutická výroba
 • Chemické odvětví
 • Průmyslová výroba
 • Doprava
 • Odborné profesní firmy a poskytovatele služeb