Automotive

Komplexní odborné služby pro automobilky i jejich subdodavatele a prodejce

Charakter současného automobilového průmyslu určuje celá řada trendů. Výrazný vliv na podmínky v tomto odvětví mají mnohde vlády, které se snaží najít optimální rovnováhu mezi příjmy státního rozpočtu na jedné straně a atraktivností své země pro pracovní sílu a kapitál na straně druhé. Také daňové správy musí nutně reagovat na současnou náročnou situaci, proto částečně mění svou strategii boje proti daňovým únikům a zaměřují se na nové oblasti. A podniky se potýkají s tím, jak řádně plnit veškeré povinnosti a současně zvyšovat hodnotu.

Globální centrum EY pro automobilový průmysl (Global Automotive Center) vám pomůže úspěšně se s těmito nároky vypořádat. V našich zastoupeních působí sedm tisíc odborníků specializujících se na toto odvětví, kteří úzce spolupracují a vyměňují si poznatky a zkušenosti a díky tomu mohou výrobcům automobilů po celém světě poskytovat kvalitní a konzistentní služby.

A které klíčové problémy a výzvy dnes automobilový průmysl řeší?
Connect with us

Zůstaňte s námi ve spojení přes sociální media, emailové newslettery nebo webcasty. Stáhněte si také naši EY Insights aplikaci pro mobiní přístroje.