Spotřební zboží

Jak vytvořit dlouhodobě ziskový obchodní model

Ve spotřebním průmyslu se hraje podle nových pravidel. Mění se chování spotřebitelů, obchodních partnerů i konkurentů, různé segmenty trhu a regiony se vyvíjejí různým směrem a různým tempem. Současný svět, který je složitější, globalizovanější a proměnlivější než kdy dřív, nabízí obrovské příležitosti, ale skrývá i velká rizika.

V situaci, kdy je stále obtížnější naplnit očekávání akcionářů, pokud jde o trvalé zhodnocování jejich kapitálových investic, a kdy se zákazníci mění z pasivních spotřebitelů na aktivní spolutvůrce značky, je nejvyšší čas přehodnotit strategické možnosti, a prosadit obchodní model, který přinese výsledky již v krátkodobém výhledu a navíc bude i dlouhodobě životaschopný.

Naši odborníci specializující se na spotřební průmysl mají potřebné znalosti a zkušenosti, které vám umožní opustit překonané myšlenkové stereotypy. Ať už potřebujete reorganizovat provozní činnosti, aby lépe reagovaly na nové podmínky, zvýšit efekt výdajů vynakládaných na internetový marketing, efektivněji rozmisťovat lidské zdroje vaší společnosti po celém světě, nebo restrukturalizovat dodavatelsko-odběratelské řetězce, a tím posílit jejich flexibilitu, u nás najdete potřebnou odbornou podporu, která vám umožní tyto projekty úspěšně zvládnout.

Seznamte se s našimi názory na klíčové problémy a výzvy, které před spotřebním průmyslem aktuálně stojí:
Connect with us

Zůstaňte s námi ve spojení přes sociální media, emailové newslettery nebo webcasty. Stáhněte si také naši EY Insights aplikaci pro mobilní přístroje.