Veřejný sektor

Podmínky pro výkon veřejné správy se v mnoha regionech světa rychle mění a ani Česká republika není výjimkou. Demografické změny, růst městských aglomerací, změny klimatu – to jsou jen některé z dlouhodobých trendů, které zásadním způsobem ovlivňují tvář veřejného sektoru 21. století.

Svou daň si vybírá i nedávná ekonomická krize. Státní i veřejné rozpočty jsou napjaté, některým zemím se stále nedaří vymanit se z recese a potýkají se se strukturálními problémy, jako např. vysokým zadlužením, nezaměstnaností či nízkou ekonomickou aktivitou.

EY patří díky své dlouholeté spolupráci s veřejnou správou v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším poradcům specializujícím se na tento sektor. Naším cílem je poskytovat státním orgánům efektivní podporu, která jim umožní úspěšně se vyrovnat s probíhajícími změnami.  Naší výhodou je velmi dobrá znalost konkrétní situace v jednotlivých zemích a problémů, s nimiž se potýkají. To nám umožňuje navrhovat efektivní řešení, která mají dlouhodobý efekt.

Naše nabídka služeb pro klienty z veřejného sektoru zahrnuje:
Connect with us

Zůstaňte s námi ve spojení přes sociální media, emailové newslettery nebo webcasty. Stáhněte si také naši EY Insights aplikaci pro mobiní přístroje.