Biofarmacie a péče o zdraví

Zdravotnictví nové generace

Noví konkurenti, přísnější regulace, konec patentové ochrany nebo „epidemie“ chronických onemocnění –společnosti podnikající v oblasti péče o zdraví se musí vyrovnávat se zásadními změnami v poskytování zdravotní péče, která by měla být do budoucna víc orientována na pacienta a na efektivitu opatření zlepšujících jeho zdraví.

Globální centrum EY pro oblast péče o zdraví (Global Life Sciences Center) sdružuje odborníky specializující se na poradenství pro biotechnologické a farmaceutické společnosti a společnosti podnikající v oblasti zdravotnických technologií.

V těchto třech oborech s klienty spolupracujeme na řešení následujících problémů: 


 • Biotechnologie

  Biotechnologie dokážou – víc než kterýkoli jiný obor – pozitivním způsobem ovlivnit náš život. Díky tomu mají dnes společnosti podnikající v tomto odvětví výrazný podíl na zkvalitňování zdravotní péče a přispívají k celosvětové prosperitě a trvale udržitelnému rozvoji.

  Nicméně nejistá situace na kapitálových trzích, přísnější regulace, rostoucí tlak na ceny, konkurenční soupeření o nové akvizice i změny v oblasti zdravotní péče staví tento sektor před nové výzvy, s nimiž se bude do budoucna muset vyrovnat.

  Pokud jde o spolupráci s odvětvím biotechnologií, EY patří mezi pionýry. Byli jsme vůbec první odbornou poradenskou firmou, která zřídila expertní skupinu pro tento sektor.

  O soustavné pozornosti, kterou mu věnujeme, svědčí naše pravidelné a četné studie i globální síť zkušených poradenských odborníků specializujících se na toto odvětví, kterou se nám podařilo vybudovat. Proto nepřekvapí, že máme mezi biotechnologickými společnostmi ze všech poradenských firem nejvíce klientů.

 • Farmaceutický průmysl

  Farmaceutické společnosti se v současnosti potýkají s celou řadou zásadních změn, které toto odvětví zasáhly – rychlý vědecký vývoj přináší nové produkty a služby, v řadě zemí se mění demografická struktura, jsou přijímány nové, přísnější předpisy, mění se používané ekonomické modely i očekávání akcionářů, investorů, veřejnosti atd. A naším úkolem je pomoci farmaceutickým společnostem z celého světa zvládnout nároky tohoto nového prostředí, kterému říkáme Pharma 3.0.

  Pravidelně zpracováváme studie a analýzy zabývající se účetní, daňovou, transakční a provozní problematikou specifickou pro farmaceutický průmysl. Kromě toho vydáváme výroční zprávu Progressions o globálních trendech v tomto odvětví. Naše odborné znalosti klientům pomáhají orientovat se v rychle se měnících globálních podmínkách a úspěšně rozvíjet podnikatelskou činnost, která lidem vrací to nejcennější, co mají – zdraví.

  V dalším zkvalitňování zdravotní péče do budoucna sehraje rozhodující roli vedle nových léčiv behaviorální změna. Stojíme na prahu nové éry, v níž bude kladen větší důraz na shromažďování informací umožňujících vytipovat opatření, která jsou z hlediska zlepšení zdravotního stavu jednotlivce nejefektivnější. Na tato opatření se poté zaměří všechny zainteresované subjekty – pacienti, poskytovatelé zdravotní péče, výrobci léčiv apod..

  Naše publikace týkající se farmaceutického průmyslu:

 • Zdravotnické technologie

  Řada objektivních faktorů charakteristických pro současnou globalizovanou společnost, jako je stárnutí populace v ekonomicky nejvyspělejších zemích, větší výskyt chronických onemocnění nebo rostoucí zájem o kosmetickou medicínu a wellness, svědčí o tom, že poptávka po zdravotnických technologiích se do budoucna bude masivně zvyšovat.

  Přesto se toto odvětví bude muset vyrovnat s řadou rizik a problémů. Inovace jsou v něm totiž alfou i omegou dalšího rozvoje, a tak společnosti zabývající se tímto oborem musí neustále prokazovat (i ekonomický) přínos svých produktů, dodržovat zpřísňující se předpisy a uspokojovat stále náročnější požadavky spotřebitelů.

  EY je nejen poradenskou jedničkou pro zdravotnické společnosti připravující primární emisi akcií, ale i auditorem největšího počtu společností v tomto odvětví, které jsou na seznamu Russell 3000 nebo na seznamu vedeném mezinárodní ratingovou agenturou Standard & Poor’s.

  Máme bohaté zkušenosti v celé řadě oblastí, od financování prostřednictvím venture-kapitálových fondů přes primární emise až po uvádění nových produktů na trh a globální expanzi.

  Naše publikace týkající se zdravotnických technologií:Connect with us

Zůstaňte s námi ve spojení přes sociální media, emailové newslettery nebo webcasty. Stáhněte si také naši EY Insights aplikaci pro mobiní přístroje.