Uzavírání správných obchodů v obtížných časech

  • Share

Ve světě fúzí a akvizic dochází k dramatickým posunům. Typy transakcí, které se uskutečňují – a způsob jejich financování a provedení – se výrazně mění.

Váš podnik může přemýšlet o prodeji aktiv nebo o pořízení aktiv za konkurenční ceny pro zvýšení vašeho tržního podílu. V každém případě budete muset analyzovat hodnotu a rizika transakce, abyste pochopili, zda máte solidní důvod k jejímu uskutečnění.

EY vás při tom může podpořit. Můžeme vypracovat přehled málo výkonných podniků, přehled dluhových závazků, analýzy likvidity a optimalizace pracovního kapitálu. Můžeme ověřit účetní, právní a daňové dopady navrhované struktury a přístupu k financování. Můžeme vám pomoci rozhodnout, zda vaše transakční strategie a procesy jsou v souladu s podnikatelskými cíli – a zda jsou účinné. A můžeme vám poskytnout různé typy analytické podpory a řízení projektů pro společnosti v každé fázi finanční tísně, včetně formální restrukturalizace.

Chcete-li prodat nebo koupit, EY vám může pomoci navigovat stále se měnícím prostředím fúzí a akvizic, přijímat informovaná rozhodnutí a uzavírat ty správné transakce.