Zvyšování transparentnosti, zlepšování řízení

  • Share

Svět vyžaduje větší transparentnost podniků. Investoři chtějí přístup k přesnějším a relevantnějším informacím o společnostech, transakcích, trzích a rizicích. Regulační orgány uplatňují větší míru kontroly.

Existuje živá debata o tom, jak by se mělo vyvíjet vedení podniků. Tato debata se vede na pozadí legislativních a regulačních změn, zavádění mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a zvýšeného veřejného dohledu. Věříme, že globální koordinace je nutností, nikoli luxusem v dnešním světě vzájemně propojených a vzájemně závislých trhů. Regulační orgány a ti, kdo vytvářejí standardy, musejí vzájemně spolupracovat a prosazovat globální konzistentnost.

EY má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti finančního výkaznictví a vedení podniků získané na všech trzích a ve všech zeměpisných oblastech. S jejich pomocí vám můžeme nabídnout podporu v oblastech, jako jsou penze, finanční nástroje, přímé a nepřímé zdanění, zahraniční měny, dceřiné společnosti, společné podniky, opravné položky, vyřazování a snížení hodnoty. Ať máte jakékoli požadavky, sestavíme mnohafunkční týmy, které jsou schopny řešit ty nejsložitější problémy s pomocí naší prověřené globální metodiky za použití nejnovějších vysoce kvalitních auditových nástrojů a názorů.


Recruiting for Europe’s boardrooms

We explore the call for greater diversity in boardrooms across Europe and provide five practical steps to improve boardroom recruitment.

Are you prepared to manage risk and ‘think the unthinkable?’

Recent discussions in our audit committee network meetings show that oversight of catastrophic risks is top of mind for audit committee chairs today. BoardMatters Quarterly explores how audit committees are managing today’s risk landscape and pushing themselves to think differently about crisis response plans.