Vytvářet hodnoty, usměrňovat chování

  • Share

V dobách ekonomického poklesu se podniky obracejí k finanční funkci jako k nástroji vedení zdravého finančního managementu.

To znamená srovnávat a identifikovat efektivitu a úspory. Znamená to zlepšovat systémy a procesy, aby byly podnikové informace přesnější a rychle dostupné. A znamená to zvažovat alternativní operační modely pro provoz finanční funkce, např. sdílené služby nebo ujednání o outsourcingu.

EY s vámi na tom může spolupracovat. Máme rozsáhlé zkušeností nabyté při práci s mnoha světovými nejlepšími a nejrychleji rostoucími společnostmi. Můžeme vám pomoci zajistit zavedení efektivních procesů, které zlepšují kontrolu, vytvářejí hodnotu a zlepšují organizační chování, aby vaše finanční funkce měla potřebnou agilitu k podpoře měnících se podnikových programů a udržení budoucích obchodních úspěchů.


Partnering for performance: CFO and CHROs

Our survey has found a powerful link between business performance and the extent that finance and HR leaders collaborate.

Aiming for the top: a guide for aspiring COOs and their organizations

We explore the skills and experiences needed to become a chief operating officer and how companies can best develop and prepare candidates for the role.

Mining and metals tax survey - CFO perspective

Explore 5 implications for CFO from our 2013 Global mining and metals tax survey.

Capital Confidence Barometer - CFO perspective

As executives become more optimistic, these 4 insights can help CFOs seize the opportunity.

The Master CFO Series:
A tale of two markets

We explore the new set of challenges CFOs face in balancing investments across developed and rapid-growth markets and communicating that balance to the investor.

Effective CFOs are economic advisors and business partners

Our report sets out a framework that puts the CFO’s role in a new light which can help you achieve profitable growth.

The Master CFO Series:
The hidden costs of entering rapid-growth markets

The opportunities in rapid-growth markets are undeniable. So too are the risks. Where others see primarily opportunity, the CFO must spot complexity - the costs both manifest and hidden. We explore the CFO’s role in rapid-growth market entry and the true costs of investment.

What is the future of finance leadership?

“Chief Financial Officer” is arguably a misnomer. And, while the breadth and profile of the role is attracting more candidates, those with the experience to meet the evolving demands of the role are becoming fewer in number. This is not a position which organizations can leave to chance. Yet too many are.