Zabezpečení vaší budoucnosti

  • Share

Rozsáhlé vládní intervence ve finančním sektoru možná zabránily ještě větší kalamitě, ale před námi je stále ještě obrovská nejistota.

Je tedy nesmírně důležité, abyste si vytvořili strategický náhled na všechna rizika, kterým dnes čelíte. To znamená definovat, jaká jsou vaše hlavní rizika, zvážit jejich pravděpodobnost a dopad na faktory podporující obchodní činnost – a získat vlastní názor na opatření, která je třeba přijmout.

EY vás při tom může podpořit. Můžeme zhodnotit rizika přesahující rámec finančních a regulačních rizik a vzít v úvahu širší prostředí, ve kterém provozujete svou činnost. Můžeme pro vás naplánovat scénáře pro hlavní rizika k zajištění toho, aby váš proces řízení rizika byl napojen na skutečná rizika, kterým váš podnik čelí. A můžeme vám pomoci zavést účinné monitorovací a kontrolní procesy, které vás dříve varují, a pomohou vám reagovat rychle a efektivně.

Tento přísný a disciplinovaný přístup k řízení rizika vám pomáhá chránit budoucnost vašeho podniku – a pomáhá vám zvládnout problémy recese.


Global Information Security Survey 2014

Our annual survey finds organizations are still unprepared for inevitable cyber attacks. Learn how to get ahead of cybercrime.

Cybersecurity

New threats appear daily, and you need to get ahead. View our resources and learn how to anticipate cyber attacks.

Why digital governance matters

The digital era has created new opportunities for business models and customer interactions. Are you ready for the great potential and significant risks?

Building trust in the cloud

Rapid escalation of cloud services creates risk. Use our Cloud Trust Model to balance those risks with the value the cloud provides to your organization.

 

Governing the cloud

You can drive innovation and empower your workforce through responsible adoption of cloud computing. Is your governance model encouraging a “cloud-first” culture?

What’s the future of Risk, Control and Compliance?

Centralized operating models represent an opportunity to manage risk more effectively and drive down cost. Have you kept pace with the rest of your business?

Creating an agile control environment

The impact of tighter internal controls is often overlooked. Learn how COOs can balance risk and operational efficiency to promote growth and drive shareholder value.

Building trust in the cloud

Cloud computing services have entered the mainstream. A framework model can prevent the cybersecurity and financial consequences of cloud adoption and use without IT input.