Zlepšování výkonu podniku

  • Share

Je na vás vyvíjen tlak, aby váš podnik byl co možná nejefektivnější a nejziskovější - nejen aby přežil v současnosti, ale aby využil budoucích příležitostí.

Mnohé podniky v současnosti pracují na radikálním snížení nákladů, přitom se ale vystavují riziku poškození efektivity svého provozu. Myslíme si, že toto riziko je možné snížit s pomocí strukturovaného holistického přístupu, který se zaměřuje současně na snižování nákladů a zlepšování výkonu.

EY s vámi může spolupracovat na snížení nákladů ve vašem hodnotovém řetězci a na zlepšení procesů, které to podporují – způsobem, který přináší dlouhodobé významné úspory. Nejprve zhodnotíme celou vaši nákladovou základnu, prostudujeme pracovní kapitál a postupy optimalizace výnosů. Poté zhodnotíme vaše klíčové procesy, vaše současná rizika a zavedené kontroly, a dále způsob řízení vašich hlavních programů. Poté s vámi budeme spolupracovat na všech nezbytných změnách.

Tímto přístupem ke snižování nákladů a zlepšování výkonu můžete dosáhnout významných výhod v celé vaší organizaci – teď i v budoucnu. Dostanete se tak do dobré pozice, abyste přežili pokles a vynořili se jako silná společnost při prvních známkách zotavení.


Internal Audit: harnessing the power of analytics

Internal Audit must integrate analytics and big data into its process to keep pace not only with the business, but also with the organization’s competitors.

Translate strategy into execution

Struggling with the accelerating rate of change? Business architecture helps identify the right strategic direction, prepare a sustainable response and execute across the organization.

Integrated reporting: elevating value

In today’s organizations, intangible assets have become as important as tangible assets. Integrated reporting helps your business move toward a more holistic picture of value.

Expecting more from risk management

Do you need better alignment between risk and key business processes? See how to enhance value by embedding risk into the "rhythm of the business."

What’s the future of Risk, Control and Compliance?

Centralized operating models represent an opportunity to manage risk more effectively and drive down cost. Have you kept pace with the rest of your business?

Maximizing value from your lines of defense

Many companies have a renewed focus on effective risk management. We present a pragmatic approach to establishing and optimizing your lines of defense (LOD) model.

Business pulse: top 10 risks and opportunities

Globalization and lingering effects of the financial crisis have intensified the competitive landscape. How can you mitigate risks and maximize opportunities?

Matching Internal Audit talent to business needs

Corporate leaders are demanding that IA improve visibility, become strategic advisors and deliver lasting value. Our 2013 Global Internal Audit survey explains this shifting mandate.