Co nejlepší využití Vašeho nejcennějšího zdroje

  • Share

Válka o talenty se nezastaví v době poklesu ekonomiky – ještě se zhorší. Organizace, které přemýšlejí dopředu, používají inovativní přístupy k řízení talentů pro získání konkurenční výhody, aby jim pomohly proplout poklesem ekonomiky a vytvořit silnou platformu pro zotavení a růst.

Současně se snahou o identifikaci a implementaci iniciativ zaměřených na snižování nákladů na zaměstnance musíte nalézat způsoby, jak si udržet a rozvíjet své nejlepší talenty. Naši odborníci na lidský kapitál vám s tím mohou pomoci.

Tým globální mobility EY poskytuje poradenství mnohým z největších světových zaměstnavatelů – i těm, kteří se za hranice vydávají poprvé.

Naši odborníci na výkon a odměnu vám pomohou vytvořit programy odměn a kapitálových motivací, které skutečně angažují vaše nejdůležitější zaměstnance. Pomůžeme vám plnit závazky v oblasti dodržování daňových předpisů, mít aktuální informace o změnách regulačních opatření, efektivně globálně řídit talenty a zlepšovat strategické nastavení vaší funkce. Dostane se vám tak pomoci, kterou potřebujete k řízení vašeho nejcennějšího zdroje v těžkých časech.


How companies use teams to drive performance

Companies across the world agree that teams are essential to drive superior performance. In this research report, we explore the various aspects of teaming.

Building a new talent management model

Businesses are on the brink of a talent crisis. Only a major shift in thinking can help tackle the global talent shortfall.

Women of Africa: untapped economic force

Women of Africa is set to stimulate debate among global policy-makers, business leaders and development agencies around the mechanisms needed to support women to reach their full potential. We highlight evidence and case studies that argue the case for women as critical catalysts for meaningful economic growth and development in Africa.

Sponsoring women into leadership roles

We explore female sponsorship in today’s male-centric business environment. Hear from individuals who’ve sponsored women and paved the way for more to assume leadership roles.

Zachycení rizika globální mobility

V srdci rizika globální mobility leží dva faktory: složitost a změna. Protože žádný z nich brzy nezmizí, výzvou je jak s nimi naložit.Naši odborníci na lidský kapitál nabízejí zasvěcené názory (pdf, 144kb, pouze v angličtině) na to, jak společnosti mohou řídit a zmírňovat myriádu změn neoddělitelně souvisejících s globálním podnikáním.

Lidský prvek v ekonomických turbulencích: snižování nákladů

S vážným zpomalením globální ekonomiky je pro společnosti, které si chtějí udržet ziskovost a zachovat si konkurenceschopnost, stále důležitější snaha snižovat náklady. Vedení a nové myšlenky (pdf, 712kb, pouze v agličtině) od odborníků EY zkoumá některé příležitosti – a výzvy – kterým zaměstnavatelé čelí ve své snaze o snižování nákladů na zaměstnance na cestě k dosažení plného potenciálu.