Building a better working world for our clients

At EY, we are committed to delivering exceptional client service across our four service lines – Assurance, Tax, Advisory and Transaction Advisory Services. See how we can help build a better working world for you.

  • Share

Důležitou podmínkou úspěchu v dnešních náročných globálních podmínkách je schopnost zvládnout stále přísnější požadavky zákonů a jiných předpisů a dostát stále větším nárokům akcionářů. Kvalitní nezávislý audit má zásadní význam nejen pro investory a věřitele, ale je důležitým přínosem rovněž pro výbory pro audit a management, jimž pomáhá efektivně řídit společnost a plnit úkoly v oblasti správy a řízení.

Více informací

Žádná úspěšná společnost se neobejde bez kvalitní daňové strategie, která účinně podporuje její další rozvoj a je založená na efektivním dodržování daňových předpisů a transparentním výkaznictví. Naši klienti se mohou opřít o týmy zkušených daňových poradců, kteří mají bohaté zkušenosti s daňovým plánováním a přípravou daňových přiznání i s jednáním se správci daně a regulačními orgány.

Více informací

Ať už naši klienti plánují komplexní podnikovou transformaci, nebo potřebují zavést taková opatření, která jim pomohou udržet dosavadní výkonnost, mohou se opřít o naše poradenské služby, pokrývající široké spektrum oblastí, od řízení klíčových funkcí a podnikové procesy až po strategickou orientaci nebo analýzu prorůstových příležitostí.

Více informací

Efektivní řízení kapitálu je dnes důležitým předpokladem konkurenceschopnosti každé společnosti. Klientům proto nabízíme komplexní nezávislé poradenství, které jim umožňuje přijímat v oblasti řízení kapitálu a investičních transakcí kompetentní strategická rozhodnutí.

Více informací