• Overcoming the challenges of big data

  Big data can help get your enterprise flying – but only if you overcome the practical and legal difficulties. We describe challenges and solutions.

 • Eurozone to lag rest of the world during recovery

  Although the Eurozone is growing, it is still expected to lag behind other major economies during the recovery, according to the spring EY Eurozone Forecast.

 • Governing the cloud

  You can drive innovation and empower your workforce through responsible adoption of cloud computing. Is your governance model encouraging a “cloud-first” culture?

 • What’s the future of Risk, Control and Compliance?

  Centralized operating models represent an opportunity to manage risk more effectively and drive down cost. Have you kept pace with the rest of your business?

 • Creating an agile control environment

  The impact of tighter internal controls is often overlooked. Learn how COOs can balance risk and operational efficiency to promote growth and drive shareholder value.

 • Using social media to engage your workforce

  How can companies use social media to improve business, create an environment of collaboration and highlight vital messages? Find out in the latest Performance journal.

 • Meet us at FEI conferences around the world

  Organizations are seeking sustainable competitive advantage. With cost reductions secured and geographic markets developed, where is the next frontier in the global competition for growth?

 • Predictive analytics: the CIO’s key to the boardroom

  Future business performance depends on the ability to access and exploit the right information. Using analytics, CIOs can take the lead and become trusted advisors.

 • Building trust in the cloud

  Cloud computing services have entered the mainstream. A framework model can prevent the cybersecurity and financial consequences of cloud adoption and use without IT input.

Podnikové poradenství a řízení rizik

Jak udržet krok s globálními změnami

Svět se mění a spolu s ním se mění i problémy, které vaše společnost musí řešit. Faktory urychlující tyto změny mohou být různé – geopolitické události, změny v předpisech, nové technologie, nástup nových ekonomik.

Některé změny přicházejí velice rychle a mají zásadní dopad. Naše poradenské služby, které se opírají o bohaté zkušenosti s projekty realizovanými pro klienty z různých ekonomických odvětví, vám pomohou se těmto změnám přizpůsobit a uspět i v současných nejistých ekonomických podmínkách.

Poskytneme vám podporu při řešení následujících problémů:


 • Informační bezpečnost ve světě bez hranic

  Pokud váš program informační bezpečnosti řeší jen existující hrozby, je už zastaralý.

  Pět otázek pro management společností
  1 Máte představu o tom, jak moc by narušení informační bezpečnosti poškodilo dobrou pověst vaší společnosti nebo vaši značku? 
  2 Když slaďujete bezpečnostní strategii s aktivitami v oblasti řízení rizik, berete v úvahu vnitřní i vnější bezpečnostní hrozby?
  3 Jaký je vztah mezi vašimi klíčovými prioritami v oblasti řízení rizik a vašimi výdaji?
  4 Víte, kolik je vaše společnost ochotna riskovat, a do jak velkého rizika tudíž můžete jít? 
  5 Podporuje vaše strategie v oblasti řízení IT rizik vaši všeobecnou podnikatelskou strategii?

  Jestliže vás tyto otázky přinutily zapochybovat o tom, zda je bezpečnost informací ve vaší společnosti dostatečně zajištěna, kontaktujte nás.

  Pomůžeme vám s transformací vašeho stávajícího programu informační bezpečnosti. Rozumíme vašemu podnikání, známe odvětví, ve kterém vaše společnost působí. Výjimečný odborný potenciál naší globální firmy i její bohaté zkušenosti jsou zárukou, že vám spolupráce s námi přinese trvalé a výrazné výsledky.

  Související obsah

  Into the cloud out of fog

  Into the cloud, out of the fog

  In an increasingly virtual world, our 2011 Global Information Security Survey examines business risks associated with technologies like social media, mobile computing and the cloud.

  EY - Advisory-RC-borderless

  Information security in a borderless world: time for a rethink

  What are the information security measures companies should take in today’s hyper-connected, borderless world? Find the answers in our report.

  ServiceLine-RC-cyber_attacks

  Countering cyber attacks

  Traditional methods of providing security are not enough to protect against “Advanced Persistent Threat” attacks. Organizations should consider measures to detect and react to successful attacks.

  New information technology is both friend and foe

  In a world of anytime, anywhere access to information, traditional security efforts are not enough. Our survey explores the risks and obligations you face to keep information secure.

 • Řízení rizik – využívání příležitostí


  Řada obchodních společností i jiných organizací má v současnosti stále větší obavy z rizik, která jim hrozí v oblasti regulace a dodržování předpisů (compliance). Na prvním místě to platí pro finanční instituce a zdravotnická zařízení.

  Nicméně nynější náročné ekonomické podmínky, ovlivněné rozkolísanými trhy a zvyšujícím se tlakem na ceny, současně stimulují konkurenci a otevírají prostor pro nové příležitosti.

  Jak ukázal náš průzkum, mnohé přední světové společnosti pracují na takové strategii, která mezi riziky a příležitostmi nastolí optimální rovnováhu.

  Podle našich zkušeností z projektů realizovaných pro klienty je nutné procesy v oblasti řízení rizik restrukturalizovat podobně jako procesy v oblasti finanční funkce, výrobní procesy nebo procesy týkající se dodavatelsko-odběratelského řetězce.

  Jde o to, lépe pokrýt ta rizika, která představují skutečnou hrozbu.

  Více v naší zprávě o průzkumu mapujícím „top 10“ podnikatelských rizik a příležitostí.

 • Interní Audit 2.0: Byznys namísto kontroly

  Interní Audit 2.0 je novým trendem v oblasti interního auditu, který posouvá interní audit směrem k větší užitečnosti pro byznys – jde o kombinaci toho nejlepšího z diagnostiky (rychlé a přesné porozumění auditované oblasti) a change managementu s důrazem na využití potenciálu auditované oblasti.

  Interní auditor se v průběhu provádění auditů může vyskytovat až ve třech rolích – ANALYTIK, PORADCE a INTERIM MANAGER, díky čemuž disponuje detailní znalostí prostředí ze všech úhlů pohledu. Kombinace výborné znalosti prostředí a 100% přenosu informací napříč všemi fázemi interního auditu 2.0 mu umožňuje najít to nejužitečnější a nejvíce efektivní řešení.

  Interní Audit 2.0 pracuje na počátku podobně jako tradiční interní audit (hodnocení současného stavu), avšak zamýšlí se nejen nad procesy a nástroji, ale i nad lidmi zapojenými do daných procesů, smyslem auditované oblasti a jejím potenciálem. Následně navrhuje konkrétní opatření a v případě potřeby vykonává další činnosti, kterými naplňuje aktuální potřeby firmy (poradenství a zařizování změn).

  Více informací naleznete ZDE.

 • Perspektivy finanční funkce

  Efektivní finanční funkce, která optimálně vyhovuje potřebám daného podniku, může být důležitým faktorem přispívajícím k jeho ekonomické prosperitě.

  V našem průzkumu nicméně 98 % respondentů uvedlo, že finanční funkce jejich společnosti má podle jejich názoru rezervy a že je co zlepšovat.

  Tajemství úspěchu spočívá ve správné kombinaci dvou protikladných priorit, jimiž jsou:

  • Podpora ekonomického růstu podniku
  • Ochrana jeho finančních aktiv

  Jak ukázal náš průzkum, 80 % oslovených společností má v plánu lépe sladit finanční funkci se svou celkovou podnikatelskou strategií. 

  Podmínkou úspěšného splnění tohoto cíle je podle našich zkušeností nalezení rovnováhy mezi třemi klíčovými aspekty – kontrolou, produktivitou a efektivností.

  1. Kontrola: prosazování účinné správy a řízení a vnitřní kontroly
  2. Produktivita: podpora ekonomického růstu, posílení rozhodovacího procesu v rámci celého podniku
  3. Efektivnost: snižování nákladů, integrace nových týmů

  Více o perspektivách finanční funkce v následujících publikacích:

 • Jak optimalizovat funkci IT

  Pro efektivní fungování IT je důležité najít ideální rovnováhu mezi řízením rizik a zvyšováním výkonnosti.

  V praxi se však často stává, že se tento cíl nedaří plnit.

  Důvodem je fakt, že vliv informačních technologií na podnik a jeho fungování vzrostl tak rychle, že mnohá IT se potýkají s tím, jak efektivně skloubit technologie s novými po potřebami podniku.
  Vedoucí oddělení IT musí v současnosti řešit některé nové problémy, jako např.:

  • Rostoucí komplexnost  IT a podnikových provozních modelů
  • Nároky na nákladovou efektivnost a transparentnost
  • Nové předpisy a nové druhy hrozb
  • Očekávání týkající se odpovědnosti podniků

  Podle našich zjištění se úspěšné společnosti zaměřují právě na zvládnutí těchto klíčových záležitostí, a to na celopodnikové úrovni.

  Více o optimalizaci funkce IT v následujících publikacích:

 • Budování efektivních dodavatelsko-odběratelských řetězců

  Řada společností reaguje na proměňující se ekonomické prostředí, které je dnes složitější a nestabilnější než kdy v minulosti, transformací dodavatelsko-odběratelských řetězců. Tato transformace se zaměřuje dvěma směry:

  • Rychlá expanze orientovaná na sílící střední třídu v rozvíjejících se ekonomikách
  • Orientace na nákladovou efektivitu s cílem zvýšit ziskové marže na vyspělých trzích

  Podle našich zjištění je u obou přístupů nutné věnovat větší či menší pozornost následujícím sedmi vzájemně propojeným oblastem:

   

  V rozvíjejících se ekonomikách je třeba věnovat pozornost:

  • Řízení provozních, daňových a regulačních rizik
  • Získání nových zdrojů tržeb
  • Nastavení efektivního modelu dodavatelsko-odběratelského řetězce a související infrastruktury

  V rozvinutých ekonomikách je třeba věnovat pozornost:

  • Modifikaci dodavatelsko-odběratelského řetězce s cílem zjistit si konkurenceschopnost v oblasti nákladů
  • Optimalizaci globálních výdajů
  • Posílení provozní flexibility a schopnosti reagovat

  Oblast, která se uplatňuje jak na vyspělých, tak na rozvíjejících se trzích, je ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj.

  Související obsah

  EY - ServiceLine-RC-flower-162x87

  Patterns of international trade evolve

  How well positioned are you for an Asia-centric future in international trade? Examine the trends you can expect from now to 2020.

  EY - ServiceLine-RC-supply-chain-views

  Driving improved supply chain results

  Companies are adapting their supply chains to respond to increasingly competitive market conditions. Learn how to improve supply chain results in emerging and developed markets.Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

Fighting to close the information security gap

In today's rapidly changing global marketplace, companies need to be swift and agile, providing effective information security to protect data, maintain privacy, and provide confidence.

Clouds

Into the cloud, out of the fog

In an increasingly virtual world, our 2011 Global Information Security Survey examines business risks associated with technologies like social media, mobile computing and the cloud.