Podnikové poradenství a řízení rizik

 • Share

Poradenství v oblasti finančních služeb

Finanční služby: Pohled z širší perspektivy

V případě bankovních domů a jiných institucí poskytujících finanční služby je nutný komplexní přístup k řízení rizik a příležitostí.

Společnost EY si získala renomé díky multidisciplinárním týmům, složeným z odborníků s různou specializací a z různých zemí, kteří se dokážou na řešené problémy podívat skutečně z globální perspektivy. Našim klientům poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti podnikového poradenství a řízení rizik, auditu, daňového poradenství a transakčního poradenství, které zohledňují specifika jednotlivých oborů finančních služeb, jako je řízení aktiv, bankovnictví a kapitálové trhy, pojišťovnictví nebo private equity.

Naši odborníci na podnikové poradenství spolupracují s klienty ze sektoru finančních služeb na projektech zaměřujících se na zvyšování výkonnosti, řízení rizik a informační technologie. Kromě toho poskytujeme následující specializované služby:

Řízení rizik ve finančních institucích

EY patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních poradenských služeb v oblasti řízení rizik finančních institucí. Našimi klienty jsou přední bankovní domy, burzy cenných papírů a jiné kapitálové trhy, pojišťovny i instituce zabývající se správou majetku a řízením aktiv a pasiv (treasury). Díky tomu vám můžeme pomoci s řešením všech problémů, se kterými se při řízení rizik potýkáte.

Naše poradenské služby se zaměřují na následující oblasti:

 • Anti-money laundering
 • Správa a řízení společnosti, řízení rizik
 • Regulatorní riziko 
 • Tržní riziko a kvantitativní služby
 • Kreditní riziko
 • Operační riziko
 • Riziko likvidity
 • Ekonomický kapitál a měření výkonnosti
 • Poradenství v oblasti treasury
 • Informační technologie

Pojistněmatematické služby

Po celém světě se otevírají nové trhy, nabízející zajímavé příležitosti. A stejným tempem se zostřuje i globální konkurence. To klade nebývalé nároky na rychlé a efektivní rozhodování. Každé zaváhání může mít nedozírné následky.

Naše globální znalosti a lokální zkušenosti dáváme do služeb klientům působícím v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví, s nimiž úzce spolupracujeme na vývoji a posuzování nových strategií, které jim umožní efektivně se rozhodovat a uspět i na těch nejnáročnějších trzích.

Realizujeme především následující typy projektů:

 • Transformace pojistněmatematické funkce 
 • Pojistněmatematické prověření
 • Podpora pojistněmatematických služeb
 • Změny metod účetního výkaznictví
 • Zvyšování výkonnosti
 • Transakční podpora
morning dew on foliage

Business risks fuse with IT risks

Managing IT risks today is more about managing business risks as a whole. What can you do to help minimize IT risks?