Podnikové poradenství a řízení rizik

 • Share

Řízení rizik

Kvalitní řízení rizik není překážkou, ale naopak důležitým předpokladem rozvoje každé obchodní společnosti i jiné organizace.

Přesto investice do řízení rizik mají často podstatně menší přínos, než se od nich očekávalo. Je to proto, že procesy řízení rizik v organizaci mnohdy probíhají bez jakékoli vzájemné souvislosti a její jednotlivé složky si nepředávají důležité informace.

Jak vám naše poradenské služby mohou pomoci?

Ať už se projekt, který pro klienta realizujeme, týká interního auditu, vnitřních kontrol nebo celopodnikového řízení rizik, obvykle začínáme tím, že klientovi pomůžeme najít odpovědi na několik zásadních otázek, jako např.:

 1. Jaká největší rizika vaší organizaci hrozí a jak je řídíte?
 2. Mají některá oddělení na starosti totéž riziko? Jsou nějaká rizika, která nemá na starosti žádné oddělení?
 3. Využíváte optimálně informační technologie?

Poznatky, které na základě těchto odpovědí o klientovi získáme, nám pak slouží k vývoji efektivní metodiky zahrnující:

 1. Rychlé vyhodnocení a identifikaci příležitostí k hlubší integraci postupů, které daná společnost používá pro řízení rizik, a k jejich zkvalitnění.
 2. Diagnostiku - komplexní a systematická metoda k vyhodnocení celopodnikových systémů řízení rizik pokud jde o dodržování všech relevantních předpisů (compliance) a reporting, včetně doporučení k předpokládaného budoucího stavu (ve formě komplexního akčního plánu „Road To Future").
 3. Transformaci firemních systémů řízení rizik.

Výhodou našich poradenských služeb je, že se náš odborný potenciál v oblasti řízení rizik může při realizaci konkrétních poradenských projektů opřít o naše znalosti, dovednosti a zkušenosti s provozním a projektovým řízením a řízením změn. Naši poradci se specializují na následující čtyři klíčové kompetence:

 • Změny v oblasti lidských zdrojů a organizační změny
 • Poradenství v oblasti IT
 • Strategie
 • Projektové řízení

Související obsah

EY - How to respond to catastrophic events

How to respond to catastrophic events

“Black swans” are unexpected, unpreventable, and catastrophic events. These guidelines can help guide your organization’s response to recover as quickly and effectively as possible.

Kontaktujte nás

Find your nearest Global Advisory contact.

morning dew on foliage

Business risks fuse with IT risks

Managing IT risks today is more about managing business risks as a whole. What can you do to help minimize IT risks?