Audit

  • Share

Služby v oblasti auditu

Základní podmínkou důvěry je transparentnost

Úspěšné společnosti po celém světě si dobře uvědomují, jak důležitou roli na jejich cestě hrála a hraje důvěra – důvěra obchodních partnerů, zaměstnanců, správních orgánů i široké veřejnosti. Tato důvěra by ale nebyla možná bez transparentnosti. Proto si stále více obchodních společností i jiných organizací vybírá za svého auditora nebo ekonomického poradce společnost EY.

V posledních letech se v globálním měřítku výrazně zpřísňují požadavky zákonů a jiných předpisů a v náročných ekonomických podmínkách je stále obtížnější dostát očekáváním akcionářů či věřitelů. EY má jakožto globální organizace disponující výjimečným odborným potenciálem a bohatými zkušenostmi ty nejlepší předpoklady pomoci vám s plněním těchto úkolů. Díky spolupráci s námi budete mít včas kvalitní informace, které managementu vaší společnosti umožní kompetentně se rozhodovat a efektivně řídit rizika a výboru pro audit zajistí účinný dohled. A akcionáři a investoři budou mít spolehlivé údaje o finanční situaci a hospodářských výsledcích vaší společnosti.

Globální síť

V uplynulých třech letech investovala společnost EY do budování naší globální organizace více než miliardu amerických dolarů a dnes můžeme klientům prakticky po celém světě nabídnout multidisciplinární týmy vybavené znalostmi specifickými pro daný region a průmyslové odvětví. Naše auditorské a poradenské služby tak mezinárodním korporacím účinně pomáhají minimalizovat rizika, která s sebou podnikání v různých částech světa, v různých kulturách a různých právních systémech přináší. Současně ale naše zastoupení vycházejí z jednotného přístupu a strategie, používají jednotnou globální metodiku a naši klienti se kdekoli na světě mohou spolehnout na maximální kvalitu poskytovaných služeb.

Audit a ekonomické poradenství zahrnuje následující služby:

  • Poradenství v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví
  • Poradenství v oblasti udržitelného rozvoje
  • Poradenství v oblasti finančního účetnictví
  • Audit účetních závěrek
  • Investigativní služby a řešení sporů

Fraud survey shows ethics plays a key role in growth

As economic growth returns and global M&A heats up, fraud risk increases. Our
fraud survey shows why an ethical foundation is critical to success.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS si úspěšně razí cestu světem

Na webových stránkách ey.com/ifrs najdete informace o nejnovějším vývoji mezinárodních účetních standardů, včetně podrobností o projektu sbližování IFRS s americkými účetními předpisy.