Audit

  • Share

Poradenství v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví

Efektivní podpora finanční funkce

V dnešních složitých hospodářských podmínkách se řada korporací snaží rozšířit svou geografickou působnost a prosadit se na nových trzích, především v rychle se rozvíjejících ekonomikách. To klade mimořádné nároky na kvalitní fungování finanční funkce a mnohdy vyžaduje její transformaci. Klíčem k úspěchu těchto náročných projektů, zvlášť pokud jsou realizovány v globálním měřítku, je nalezení optimální rovnováhy mezi účinností a spolehlivostí kontrolních mechanismů, procesů a systémů a jejich finanční náročností. Společnosti, kterým se podaří tuto optimální rovnováhu nalézt a vybudovat efektivní globální finanční funkci, mají cestu do světa otevřenou.

Naše poradenské služby v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví se zaměřují na spolupráci s velkými nadnárodními společnostmi při plnění požadavků, které na ně klade výkaznictví jednotlivých zemí, kde působí. Výjimečný odborný potenciál naší společnosti, pokud jde o účetní a daňové poradenství, je pro naše klienty zárukou spolehlivého a efektivního dodržování všech zákonem daných povinností. Poskytujeme mimo jiné následující služby:

  • Sestavování účetních závěrek v souladu s lokálními účetními předpisy
  • Účetní podpora finančního oddělení klienta, která mimo jiné zahrnuje:
  • Převod účetních výkazů sestavených v souladu s účetními předpisy uplatňovanými konsolidačním celkem na účetní výkazy sestavené dle lokálních účetních předpisů
  • Podpora při uzavírání účetních knih, jako je spolupráce při účetních závěrkách za jednotlivá období, při konverzích pro sestavení předvahy a následná rekonciliace, shromažďování a analýza dat
  • Ve spolupráci s daňovými poradci EY zpracování podkladů pro daňové přiznání

Podrobnější informace vám poskytnou vedoucí poradenství v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví.

Fraud survey shows ethics plays a key role in growth

As economic growth returns and global M&A heats up, fraud risk increases. Our
fraud survey shows why an ethical foundation is critical to success.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS si úspěšně razí cestu světem

Na webových stránkách ey.com/ifrs najdete informace o nejnovějším vývoji mezinárodních účetních standardů, včetně podrobností o projektu sbližování IFRS s americkými účetními předpisy.