Audit

  • Share

Poradenství v oblasti udržitelného rozvoje

Poradenství týkající se problematiky klimatických změn a udržitelného rozvoje je v zájmu lepší efektivity součástí ostatních, odvětvově nebo geograficky zaměřených poradenských služeb.

Náš poradenský tým složený z odborníků s různou specializací navrhne pro vaši společnost doporučení šitá na míru jejím potřebám a pomůže vám s jejich efektivní a rychlou realizací.

Navštivte naše globální webové stránky věnované problematice klimatických změn a udržitelného rozvoje.

Podrobnější informace vám poskytnou vedoucí poradenství v oblasti udržitelného rozvoje.

Fraud survey shows ethics plays a key role in growth

As economic growth returns and global M&A heats up, fraud risk increases. Our
fraud survey shows why an ethical foundation is critical to success.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS si úspěšně razí cestu světem

Na webových stránkách ey.com/ifrs najdete informace o nejnovějším vývoji mezinárodních účetních standardů, včetně podrobností o projektu sbližování IFRS s americkými účetními předpisy.