Audit

  • Share

Audit účetních závěrek

Cesta k důvěře akcionářů, věřitelů a investorů

Naše auditorské služby plně respektují konkrétní specifika a potřeby klientů. Co se nemění, je vysoká kvalita našeho auditu, který posiluje důvěru všech uživatelů účetní závěrky ve zveřejňované informace, ať už jde o akcionáře, věřitele, potenciální investory, regulační orgány nebo o širokou veřejnost.

Zárukou výjimečné úrovně našeho auditu je 62 079 auditorů působících v našich zastoupeních po celém světě, kteří mají bohaté praktické zkušenosti s ověřováním účetních závěrek řady předních světových korporací a jimž naše společnost vytváří ty nejlepší podmínky pro odborný rozvoj.

Naše auditorské týmy jsou složeny z odborníků různého zaměření, kteří se specializují na dané odvětví ekonomiky, používají osvědčenou globální metodiku a nejmodernější auditní nástroje a postupy, a díky tomu jsou schopni s úspěchem vyřešit i ty nejsložitější problémy. Uvědomujeme si nicméně, že stejně důležité jako jednotná metodika je, aby naše služby byly „šité na míru“ klientům. Proto se jim snažíme zprostředkovat co nejvíce našich poznatků o daném odvětví i maximum našich znalostí o účetnictví a účetním výkaznictví.

Podrobnější informace vám poskytnou vedoucí oddělení auditu

Fraud survey shows ethics plays a key role in growth

As economic growth returns and global M&A heats up, fraud risk increases. Our
fraud survey shows why an ethical foundation is critical to success.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS si úspěšně razí cestu světem

Na webových stránkách ey.com/ifrs najdete informace o nejnovějším vývoji mezinárodních účetních standardů, včetně podrobností o projektu sbližování IFRS s americkými účetními předpisy.