Daně

  • Share

Podnikové daňové poradenství

Cílem našich služeb zaměřujících se na daň z příjmů právnických osob je poskytovat klientům podporu při řádném plnění daňových povinností i další poradenství.

Díky výjimečnému odbornému potenciálu a bohatým zkušenostem společnosti EY poskytují naši daňoví odborníci klientům po celém světě konzistentní daňové poradenské služby, zaměřující se mimo jiné na problematiku daňového plánování, finančního účetnictví, na řádné plnění daňových povinností nebo na efektivní vztahy se správci daně.

Naši erudovaní odborníci, jednotná globální metodika i maximální důraz na kvalitu služeb jsou zárukou, že vám naše poradenské služby umožní vybudovat pevný základ daňového výkaznictví a zavést efektivní daňové strategie, díky nimž vaše společnost splní cíle, které si vytyčila.

 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null