Daně

  • Share

Mezinárodní zdanění

Naši daňoví odborníci specializující se na mezinárodní zdanění pomáhají klientům s daňovým strukturováním mezinárodních transakcí, daňovým plánováním, výkaznictvím i řízením rizik.

V rámci naší poradenské sítě již řadu let funguje program zvaný Global Tax Desk. Jeho podstatou je vytváření týmů složených ze špičkových daňových odborníků z různých zemí, kteří společně po určitou dobu působí v některé z našich kanceláří. Tento přístup znamená převratnou změnu ve způsobu poskytování služeb v oblasti mezinárodního zdanění. Umožňuje nám vyvíjet skutečně komplexní globální daňové strategie, ošetřující daňová rizika, která našim klientům dnešní podnikatelský svět přináší, a zajišťující jim trvalý ekonomický růst.

  • Global Tax Desk Network
    Zkušenosti našich zahraničních daňových odborníků, které máte po ruce.
  • Unijní daňové poradenství
    Expertní týmy specializující se na unijní daňové poradenství máme ve všech členských zemích EU. Jejich znalosti a zkušenosti pomáhají klientům při přípravě komplexních daňových strategií zaměřujících se na identifikaci příležitostí i rizik, jež unijní prostředí přináší.
  • Publikace věnované unijní daňové problematice
    Unijní daňové prostředí je pro obchodní společnosti i jiné organizace zdrojem různých rizik a problémů. Naši daňoví odborníci proto připravují celou řadu materiálů, které se věnují novinkám v unijní legislativě a judikatuře. Vydáváme například EU Competency Group Alert, což jsou mimořádné daňové zprávy k aktuálním tématům, nebo EU Tax Newsletter, dvouměsíčník obsahující komentáře a analýzy unijní daňové problematiky.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null