Daně

  • Share

Cla a mezinárodní obchod

Přes obtížné ekonomické podmínky posledních let objem zahraničního obchodu neustále roste. Současně se v mnoha zemích zkvalitňuje práce celních orgánů a všeobecně se věnuje větší pozornost dodržování vývozních i dovozních předpisů. Všechny tyto faktory kladou na dodavatelsko-odběratelské řetězce podniků velké nároky.

I když globální ekonomika odstranila celou řadu bariér, mezinárodní přeprava zboží je stále často logisticky náročná a nákladná. Efektivní řízení záležitostí týkajících se cel a mezinárodního obchodu je tak dnes víc než kdy v minulosti klíčem k získání konkurenční výhody.

EY má k dispozici celosvětovou síť odborníků specializujících se na cla a mezinárodní obchod, kteří našim klientům pomáhají úspěšně se vypořádat se všemi nároky a požadavky v této oblasti. Spolupracujeme s klienty na návrzích a realizaci celních strategií, které jim umožňují efektivně řídit celní náklady, například díky využívání existujících dohod o volném obchodu a speciálních programů nebo díky vhodnému strukturování transakcí. Pomůžeme vám účinně ošetřit rizika globálního obchodu, zajistit soulad s mezinárodními předpisy a zvýšit produktivitu vašich dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Naše poradenské služby se zaměřují především na strategické plánování v oblasti cel a spotřebních daní, na prověrky dodržování dovozních a vývozních předpisů, optimalizaci interních kontrol a podnikových procesů a zajištění správného dovozního řetězce z pohledu cel i nepřímých daní.

Daňoví a celní odborníci EY navrhují praktické a komplexní strategie, které našim klientům pomáhají úspěšně se vyrovnat s nároky současného globálního ekonomického prostředí.

 

 

Související obsah

EY - Global trade management: adapting to polycentric markets

Global trade management: adapting to polycentric markets

This new report summarizes the findings and identifies leading practices from the 2011 Ernst & Young LLP Customs and International Trade Symposium.

EY - Tradewatch

TradeWatch, September 2011

Read latest issue of TradeWatch, our global customs and international trade publication.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null