Daně

  • Share

Daňová konsolidace a výkaznictví

Dodržování právních předpisů a zpracování výkazů dnes kladou na daňovou a finanční funkci nesmírné nároky. Jakým způsobem snižujete riziko a neefektivnost? Zvyšujete hodnotu za současné minimalizace nákladů?

Je nutné, abyste získali přehled, informovanost a kontrolu. Náš přístup, který je na trhu velmi ceněný, vychází z rozsáhlých zkušeností s dodržováním místních předpisů a s vedením účetnictví ve 140 zemích a ze standardního procesu dodržování globálních norem a používání webových nástrojů.

Je na vás, zda znalostí a zkušeností našich odborníků na dodržování právních předpisů a na výkaznictví využijete v rámci jedné země nebo globálně prostřednictvím jediného kontaktního bodu.
V souladu s vašimi potřebami můžeme poradenské služby poskytovat na lokální bázi a zároveň, je-li to vhodné, využít centralizační a automatizační aspekt našeho poradenství.

Náš model příští generace je zaměřen na globální správu dat, konkrétně na snazší centralizaci a opětovné použití dat v rámci finančního dodavatelského řetězce a bez ohledu na geografické hranice. Cílem modelu je poskytovat přesnější data a snížit podíl manuální práce.

V jedné či v několika zemích najednou jsme schopni vám poskytnout integrovanou, konzistentní a kvalitní službu, která je klíčem k potenciálu vaší funkce dodržování právních předpisů a zároveň podporuje dodržování daňových předpisů, přípravu statutárních účetních výkazů a výpočty v daňovém účetnictví.

 

Související obsah

EY - Global Compliance and Reporting

Seizing the opportunity in Global Compliance and Reporting

Don’t allow your compliance and reporting processes to perform at yesterday's standards. Our survey results show the need to formalize plans for the future.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null