Daně

 • Share

Human Capital

Lidský kapitál jako významná konkurenční výhoda vaší organizace

Alfou a omegou úspěchu každé organizace v dnešním globalizovaném, přísněji regulovaném a konkurenčním podnikatelském prostředí jsou lidé.

Poradenské služby EY v oblasti lidského kapitálu pokrývají celé široké spektrum této problematiky, od globální mobility, přes odměňování a rozvoj talentů až po zvyšování efektivity HR funkce. Náš komplexní přístup klientům umožňuje maximálně zhodnotit materiální i finanční investice do lidských zdrojů.


Služby v oblasti mobility

Jak efektivněji řídit globální lidské zdroje

Cílem našich poradenských služeb v oblasti mobility je poskytovat klientům spolehlivou podporu nejen při přípravě daňových přiznání a plnění veškerých dalších daňových povinností ve všech zemích, kde působí jejich zaměstnanci, a pomáhat jim efektivně řídit rizika mobilní pracovní síly:

Klientům nabízíme v oblasti mobility širokou škálu služeb:

 • Daňové poradenství
 • Imigrační služby
 • Poradenství při vysílání zaměstnanců
 • Mezinárodní sociální a zdravotní pojištění
 • Poradenství při služebních cestách


Odměňování zaměstnanců a rozvoj talentů

Jak lépe využít lidský potenciál vaší organizace

Naše poradenské služby v oblasti odměňování zaměstnanců a rozvoje talentů klientům pomáhají správně nastavit strategii odměňování a rozvoje talentů a zavádět další opatření optimalizující efektivitu lidských zdrojů.

Každá organizace usiluje o to, aby její hospodářské výsledky byly rok od roku lepší, a lidské zdroje mají v tomto směru obrovský – a mnohdy nedostatečně využívaný potenciál. Proto s klienty spolupracujeme mimo jiné v následujících oblastech:

 • Odměňování zaměstnanců
 • Penzijní plány
 • Řízení talentů
 • HR poradenství při transakcích (předinvestiční prověrka (due diligence) v oblasti lidských zdrojů, potransakční integrace, prodej)
 • Poradenství v oblasti odvodů za zaměstnance
 • Zpracování mzdové agendy


Zvyšování výkonnosti HR

Jak zajistit efektivnější fungování oddělení lidských zdrojů

Dnešní mimořádně náročná ekonomická situace klade zvýšené požadavky i na oddělení lidských zdrojů (Human Resources, HR) a na efektivitu jeho fungování. Na jedné straně se soustavně omezuje jeho rozpočet a na druhé straně se od něj očekává, že bude výrazněji přispívat ke zvyšování ziskovosti organizace a k lepšímu využívání jejího lidského potenciálu. 

Klientům pomáháme s návrhem a realizací projektů zaměřujících se na následující oblasti:

 • Strategie HR
 • Řízení rizik HR a mzdové agendy
 • Transformace HR a mzdové agendy
 • Outsourcing HR a mzdové agendy
 • IT poradenství pro HR a mzdovou agendu

 

Související obsah

EY - Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Human resource challenges in rapid-growth markets

Getting the talent equation right has never been easy, but as businesses globalize, it is proving exceptionally difficult. Learn how to respond effectively..

EY - Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Our survey reveals a significant divide between global mobility’s desire to be a strategic business partner versus reality. See which steps are essential for success.

Advisory

Leading the way: Improving performance, managing risk

Our 2012 Executive and Board Remuneration Report shows how continued uncertainty, talent access, productivity improvements and shareholder expectations impact approaches to risk, performance and remuneration.

EY - global perspective

Benefit plan risk: a global perspective

Taking five key steps will help organizations manage risks facing their global benefit plans and ensure that the benefit plans support strategic goals.

Kontaktujte nás

Dina Pyron,
Human Capital Services - Global Director
+1 212 773-7667

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.