Daně

  • Share

Daňové poradenství pro jednotlivce

Daňové personální poradenství EY poskytuje manažerům a podnikatelům, případně jejich společnostem, podporu zaměřující se na lokální i mezinárodní plánováním v oblasti daně z příjmů fyzických osob, plnění daňových povinností a zajišťování souladu s daňovými předpisy. V dnešním globalizovaném ekonomickém světě naše služby přispívají k plnění stále náročnějších potřeb našich mezinárodních klientů.

Výjimečný odborný potenciál naší globální poradenské sítě, která má zastoupení prakticky po celém světě, nám umožňuje zajišťovat pro klienty širokou škálu daňových služeb, mimo jiné zpracování daňových přiznání, daňové plánování a daňové poradenství týkající se majetkových podílů, finančních investic nebo jiných finančních aktiv. Náš přístup je zárukou profesionálně zpracovaných daňových přiznání, včetně podkladových výpočtů a poradenství, a komplexního daňového plánování.

Naši daňoví odborníci vám díky svým výjimečným znalostem široké daňové problematiky pomohou i v mezinárodním měřítku efektivně řídit vaše daňové záležitosti, řádně a včas platit daň, dodržovat veškeré další předpisy a efektivně daňově plánovat. Máme zkušenosti se spoluprací s fyzickými osobami, obchodními společnostmi i jinými organizacemi nejrůznějších velikostí v celé řadě daňových oblastí – od daňového plánování přes stanovení daňové povinnosti, zpracování daňového přiznání až po řešení daňových sporů.

 


 

Související obsah

EY - inheritance

International Estate and Inheritance Tax Guide 2012

Our guide summarizes the estate tax planning systems and wealth transfer planning considerations in 27 jurisdictions.

EY - High net worth individuals

High Net Worth Individuals under close scrutiny

We explore the rise in collaboration and information sharing among tax administrations, and how many are realizing that relationships with tax administrations need to evolve.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null