Daně

  • Share

Daňové účetnictví

Dnešní podnikatelské a daňové prostředí je velmi složité. Klade stále více požadavků na průhlednost, roste tlak na efektivnost daňových oddělení a vysoce kvalifikovaní pracovníci se shánějí jen obtížně.

V této souvislosti vám nabízíme pomoc v následujících třech oblastech:

  • Daňové účetnictví: pomoc s výpočty čtvrtletních a ročních daňových rezerv, ověřování rozvahových účtů pro daňové účely a zavedení nových účetních standardů, vše v souladu s IFRS nebo lokálními GAAP
  • Výkonnost daňové funkce: zvýšení efektivnosti provozní strategie a organizační struktury, daňového procesu a kontrol a dat a systémů
  • Daňové riziko: identifikace a stanovení důležitosti rizik a pomoc s monitorováním kontrol a s nápravou nedostatků v kontrolních mechanismech

Rozsah a charakter našich služeb se liší podle toho, zda jste či nejste klientem auditu. Co však zůstává zachováno, je vysoká kvalita služeb poskytovaných našimi odborníky při řešení vašich konkrétních potřeb. Kvalita je zajištěna po celý životní cyklus daní: od plánování, vytváření rezerv, dodržování právních předpisů až po jednání s finančními úřady.

Vše, co potřebujete k vybudování pevných základů pro dodržování právních předpisů a výkaznictví a k vytvoření udržitelných organizačních strategií a zásad efektivního řízení rizik, abyste mohli realizovat vaše podnikatelské záměry, jsou naši talentovaní lidé, konzistentní globální metodiky a maximálním důraz, který klademe na kvalitu poskytovaných služeb.

 

 

Související obsah

EY - IRS proposal

IRS introduces Uncertain Tax Positions requirements

Access a range of materials from EY regarding the IRS proposal to require certain business taxpayers to disclose uncertain tax positions when filing.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null