Daně

  • Share

Poradenství pří řízení daní

Požadavky na daňově oddělení v posledních letech dramaticky vzrostly. Globalizace, zpřísňující se regulace v řadě oblastí, nové nároky na správu a řízení (corporate governance) a na transparentnost finančních informací, omezenější zdroje, menší časový prostor na uzávěrku účetních knih – to je jen několik faktorů, s nimiž se ředitelé podniků musí v současnosti vypořádat.

Vzhledem k tomu, že tyto a podobné nároky se budou i do budoucna zvyšovat, musí být vaše daňová funkce schopna najít optimální rovnováhu mezi různými, někdy i protichůdnými požadavky, které jsou na ni kladeny, a přispívat k lepší výkonnosti nejen samotného daňového oddělení, ale celého podniku. A to jistě není snadný úkol.

Poradenství EY zaměřující se na optimální řízení daní vám pomůže dostát všem výzvám, které před vaší daňovou funkcí stojí, a zlepšit její výsledky.
Celosvětová síť našich daňových odborníků, osvědčená metodika a využívání nejmodernějších technologických nástrojů umožní vaší společnosti řádně plnit všechny daňové povinnosti, efektivně řídit rizika a vybudovat silné daňové oddělení.

Máme bohaté zkušenosti s realizací projektů pro společnosti nejrůznějších velikostí a v nejrůznějších daňových oblastech, od daňového plánování, stanovení daňové povinnosti, zpracování daňového přiznání až po řešení daňových sporů. Díky komplexnímu přístupu k poskytování poradenských služeb hovoříme nejen stejným jazykem jako pracovníci vašeho daňového oddělení, ale rozumíme si i s vašimi účetními a ostatními pracovníky finančního oddělení, s vašimi počítačovými odborníky nebo provozními řediteli. A to je důležitý předpoklad pro úspěch všech projektů zaměřujících se na zkvalitnění daňové funkce.

 

Související obsah

EY - Tax administration without borders

Tax administration without borders

Globalization is accelerating at an unprecedented pace. Find out what this means for businesses that are trying to reduce the risk of controversy.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null