Daně

  • Share

Tvorba daňové legislativy a řešení sporů

Jedním z důsledků nedávné ekonomické krize je větší tlak na daňové ředitele kvůli mnohdy výraznému poklesu hospodářských výsledků podniků.

Prohlubující se globalizace znamená užší vzájemnou propojenost podnikatelských subjektů a masivnější přesuny kapitálu.  Daňová oddělení nesou dnes odpovědnost za větší škálu rizik, než tomu bylo v minulosti. Navíc jsou daňové záležitosti podstatně víc v centru pozornosti, a to nejen managementu, ale i akcionářů, regulačních orgánů, analytiků či médií. 

Spolupráce se státními orgány na vývoji daňových předpisů, tak aby se nestaly překážkou bránící úspěšnému rozvoji daného podniku, vyžaduje zkušené odborníky, kteří jsou schopni vysvětlit daňové problémy, s nimiž se podnik potýká, formulovat jeho cíle a dosáhnout toho, aby daňové předpisy byly optimální pro obě strany.

Globální poradenství EY v oblasti tvorby daňové legislativy má bohaté zkušenosti s legislativními iniciativami, na kterých se podílíme jednak jako externí poradci státních orgánů a obchodní společností a jednak jako interní členové vládních expertních týmů. Naši zkušení daňoví odborníci vám pomohou s řešením vašich konkrétních potřeb v oblasti daňové legislativy a výrazně zvýší šance na úspěch podobných iniciativ.

Naše globální praxe specializující se na řešení daňových sporů úzce spolupracuje s klienty také na prevenci a řešení sporů se správci daně a na přípravě zveřejňovaných informací. Zaměřujeme se na preventivní ošetření potenciálních sporných bodů, což našim klientům umožňuje řádně a bez závad podávat daňová přiznání a vést podkladovou evidenci vyhovující veškerým požadavkům. Naši daňoví odborníci se mohou opřít o výjimečný odborný potenciál naší globální poradenské sítě, který jim umožňuje efektivně řešit i složité daňové spory.

 

Související obsah

EY - Tax Policy and Controversy - spiral staircase

EY's 2011–12 Tax risk and controversy survey

Converging trends have created the riskiest environment for tax controversy the world has experienced in years. Is your organization ready to manage these new risks?

Forest, Ammersee, Bavaria, Germany

Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing, August 2011

You have told us that tax policy and controversy issues are a top priority at the C-suite and board level. Stay up-to-date with our briefing.

TAX-RC-tpcqb-209x113

Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing, April 2011

Learn about the development of leading tax administrations in the Inter-American region from our interview with Márcio Verdi., Executive Secretary of CIAT.

EY - briefing library

EY's Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing

Stay up to date with global tax policy and controversy issues with our dedicated library, allowing you to view articles by issue, geography or date.

TAX-RC-policy-209x113

2011 tax policy outlook around the world

We have developed an exciting new suite of 2011 tax policy outlook reports – covering the Americas, Asia-Pacific and Europe, Middle East, India and Africa.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

null