Daně

  • Share

Transakční daňové poradenství

Každá transakce, ať už se jedná o akvizici, prodej, refinancování, restrukturalizaci nebo nabídku primární emise akcií, má daňové dopady. Znalost těchto dopadů a jejich plánování přispívají k omezení transakčního rizika a ke zvýšení příležitostí a umožňují pochopit podstatu jednání zásadním způsobem.

Naše oddělení služeb v oblasti zdanění transakcí je součástí celosvětové sítě odborných poradců, kteří se zabývají daňovým dopadem transakcí. Spojení zkušeností s rozmanitými přeshraničními transakcemi a znalostí lokální daňové problematiky v širokém spektru průmyslových odvětví nám umožňuje radit vám při informovaném rozhodování a směrovat daňové dopady vašich transakcí.

Každý obchod má své specifické znaky, a proto vyžaduje specifické poradenství od týmu odborníků různého zaměření. Pro tyto účely jsme schopni sestavit integrovaný globální tým, jehož členové s vámi po dobu trvání životního cyklu transakce budou pracovat na různých fázích obchodu od úvodní předinvestiční prověrky až po implementace po uskutečnění obchodu.

Naše místní týmy dodržují globálně jednotný přístup, který je zárukou koordinovaného jurisdikčního a multidisciplinárního ošetření vašich daňových záležitostí. Kromě toho navrhujeme různé alternativy strukturování, jejichž úkolem je vyrovnávat citlivost investora na změny, prohlubovat připravenost k prodeji podílu ve společnosti či k prodeji celé společnosti a zlepšovat budoucí zisky nebo peněžní toky – hledáme příležitosti ke zvýšení návratnosti vašich investic.

Díky našemu integrovanému přístupu dostanete prvotřídní, globálně koordinované daňové poradenství nezávisle na místě realizace vaší transakce. Přesně v tom spočívá jedinečnost společnosti EY.

 

Související obsah

EY - Transaction Tax Service

Global M&A tax survey and trends

Our second annual review of trends affecting tax aspects of corporate mergers and acquisitions explores the growing role of the tax director.

TAX-RC-tax-trends-209x113

Global tax trends: raising and investing capital

We asked tax directors at 130 of the world's largest companies for views on the tax issues surrounding transactions. Read the findings and key trends.

null