Transakční poradenství

  • Share

Řízení transakce

Náš poradenský tým poskytuje klientům – jak kupujícím, tak prodávajícím – účinnou praktickou podporu a poradenství ve všech fázích realizace transakce.

Naše poradenské služby pokrývají celou řadu transakčních aspektů, zajišťujeme např.:

  • Přípravu a realizaci prodeje menšinového podílu (carve-out)
  • Provozní předinvestiční prověrky (due diligence)
  • Vyhodnocení synergického efektu transakce
  • Předinvestiční přípravu společnosti a přípravu postintegračního plánu
  • Podporu integračního procesu

Podrobnější informace vám poskytnou vedoucí poradenství v oblasti řízení transakcí. 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.

Size matters in working capital

Size matters in working capital

Large companies are better at managing working capital than small- and medium-size enterprises. Learn why in our latest issue of Capital Agenda Insights.