Transakční poradenství

  • Share

Transakční podpora

Při realizaci transakce často rozhoduje rychlost – tím se ale samozřejmě výrazně zvyšuje riziko chyb, které mohou zásadním způsobem ohrozit její výsledek. Cílem naší transakční podpory je zajistit, aby byl co nejoptimálnější.

S klienty spolupracujeme v následujících oblastech:

  • Identifikace klíčových faktorů ovlivňujících výsledek transakce
  • Optimalizace struktury transakce
  • Snížení rizik
  • Testování předpokládané budoucí výkonnosti

Naše transakční podpora vám pomůže úspěšně zvládnout všechna úskalí transakce, bez ohledu na to, zda jste úspěšnou společností, která se snaží maximálně využít potenciální příležitosti na trhu, nebo zda se potýkáte s ekonomickými problémy a potřebujete pomoc s optimalizací peněžních toků a snížením rizik.

Podrobnější informace vám poskytnou vedoucí poradenství v oblasti transakční podpory. 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.

Size matters in working capital

Size matters in working capital

Large companies are better at managing working capital than small- and medium-size enterprises. Learn why in our latest issue of Capital Agenda Insights.