Advisory Services

  • Share

Podnikové poradenství a řízení rizik

Naše služby

Globální poradenská praxe

V celosvětovém měřítku fungujeme jako jedna firma, která ve všech třech geografických oblastech, do nichž je organizačně rozdělena, uplatňuje stejnou metodiku. Naše integrovaná organizační struktura nám umožňuje rychle mobilizovat lidské i jiné firemní zdroje tak, abychom je měli k dispozici ve správný čas na správném místě.

Naše globální síť poradců, specializujících se na určité ekonomické odvětví, poskytuje klientům poradenské služby zaměřující se na řízení rizik a zvyšování výkonnosti.

Náš přístup

Pomůžeme vám zlepšit vaše hospodářské výsledky

Některé poradenské společnosti věnují pozornost pouze podnikatelské strategii, jiné se zaměřují na využívání informačních technologií. Naše služby podnikového poradenství a řízení rizik klientům pomáhají realizovat komplexní transformace celopodnikových funkcí. Měníme vaši strategii ve skutečnost.

EY Advisory Services wedge graphic

morning dew on foliage

Business risks fuse with IT risks

Managing IT risks today is more about managing business risks as a whole. What can you do to help minimize IT risks?