Advisory Services

 • Share

Poradenství v oblasti finančních služeb

Finanční služby: Pohled z širší perspektivy

V případě bankovních domů a jiných institucí poskytujících finanční služby je nutný komplexní přístup k řízení rizik a příležitostí.

Společnost EY si získala renomé díky multidisciplinárním týmům, složeným z odborníků s různou specializací a z různých zemí, kteří se dokážou na řešené problémy podívat skutečně z globální perspektivy. Našim klientům poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti podnikového poradenství a řízení rizik, auditu, daňového poradenství a transakčního poradenství, které zohledňují specifika jednotlivých oborů finančních služeb, jako je řízení aktiv, bankovnictví a kapitálové trhy, pojišťovnictví nebo private equity.

Naši odborníci na podnikové poradenství spolupracují s klienty ze sektoru finančních služeb na projektech zaměřujících se na zvyšování výkonnosti, řízení rizik a informační technologie. Kromě toho poskytujeme následující specializované služby:

Řízení rizik ve finančních institucích

EY patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních poradenských služeb v oblasti řízení rizik finančních institucí. Našimi klienty jsou přední bankovní domy, burzy cenných papírů a jiné kapitálové trhy, pojišťovny i instituce zabývající se správou majetku a řízením aktiv a pasiv (treasury). Díky tomu vám můžeme pomoci s řešením všech problémů, se kterými se při řízení rizik potýkáte.

Naše poradenské služby se zaměřují na následující oblasti:

 • Anti-money laundering
 • Správa a řízení společnosti, řízení rizik
 • Regulatorní riziko 
 • Tržní riziko a kvantitativní služby
 • Kreditní riziko
 • Operační riziko
 • Riziko likvidity
 • Ekonomický kapitál a měření výkonnosti
 • Poradenství v oblasti treasury
 • Informační technologie

Pojistněmatematické služby

Po celém světě se otevírají nové trhy, nabízející zajímavé příležitosti. A stejným tempem se zostřuje i globální konkurence. To klade nebývalé nároky na rychlé a efektivní rozhodování. Každé zaváhání může mít nedozírné následky.

Naše globální znalosti a lokální zkušenosti dáváme do služeb klientům působícím v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví, s nimiž úzce spolupracujeme na vývoji a posuzování nových strategií, které jim umožní efektivně se rozhodovat a uspět i na těch nejnáročnějších trzích.

Realizujeme především následující typy projektů:

 • Transformace pojistněmatematické funkce 
 • Pojistněmatematické prověření
 • Podpora pojistněmatematických služeb
 • Změny metod účetního výkaznictví
 • Zvyšování výkonnosti
 • Transakční podpora

Contact us

Find your nearest Global Advisory Contact.

morning dew on foliage

Business risks fuse with IT risks

Managing IT risks today is more about managing business risks as a whole. What can you do to help minimize IT risks?