Advisory Services

 • Share

IT poradenství

S klienty spolupracujeme na projektech zaměřujících jednak na řízení rizik souvisejících s funkcí IT a jednak na zvyšování její výkonnosti.

Zvyšování výkonnosti IT

Podstatou úspěchu našich poradenských projektů je, že neřeší zvyšování výkonnosti IT izolovaně, ale komplexně v úzké návaznosti na celopodnikovou agendu. S řediteli IT a dalšími manažery spolupracujeme na efektivnější organizaci v oblasti IT, která je východiskem pro zvyšování výkonnosti celopodnikových procesů a efektivnější podporu a realizaci transformační změny.

 • Transformace IT
  V rámci těchto projektů spolupracujeme s oddělením IT na měření a zvýšení jeho produktivity s cílem zlepšit návratnost finančních prostředků vynaložených na informační technologie. Naše poradenské služby se zaměřují na řízení požadavků, IT sourcing a outsourcing, optimalizaci softwarových aplikací , architektury  infrastruktury.
 • Technologická podpora
  Pomáháme klientům transformovat jejich podnikání prostřednictvím informačních technologií. Odborný potenciál naší firmy jak v provozně-ekonomické oblasti, tak v oblasti IT nám umožňuje poskytovat klientům efektivní podporu při zavádění softwarových systémů v takových oblastech, jako je finanční funkce, dodavatelsko-odběratelský řetězec, řízení vztahů se zákazníky, lidské zdroje, řízení rizik nebo compliance.
 • Poradenství v oblasti řízení programů a projektů
  Podílíme se na rozsáhlých transformacích IT, mimo jiné i na projektech zahrnujících klíčové ERP systémy. Naším úkolem je klientovi pomoci se řízením transformačního projektu, včetně řízení nezávislých dodavatelů.

Řízení IT rizik

Naši specialisté pomáhají klientům řídit IT rizika tak, aby tato důležitá oblast spolehlivě fungovala a byla plně v souladu s jejich podnikatelskou strategií.

Naše poradenské služby se opírají o výjimečné odborné znalosti naší globální organizace, včetně kompetencí v oblasti řízení rizik, a zahrnují:

 •  IT kontrolní prostředí
  Tyto poradenské služby se zaměřují na návrh, implementaci a optimalizaci vnitřních kontrol, jejichž cílem je snížit rizika, kterým je klient vystaven v souvislosti s používanými aplikacemi, infrastrukturou a datovou vrstvou. Informační bezpečnost je klíčovou oblastí především pro mobilní technologie, sociální média a cloud computing.
 •  Řízení IT rizik
  Pomáháme  klientům  identifikovat nejvýznamnější rizika, navrhnout rámce pro jejich řízení a zvýšit účinnost a efektivitu řízení IT rizik.
 • Prověrky IT rizik
  Naše nezávislost i odborné znalosti a zkušenosti s vyhodnocováním rizik nám umožňují zajišťovat pro klienty objektivní a spolehlivé prověrky IT rizik a souvisejících vnitřních kontrolních mechanismů.

Výhodou našich poradenských služeb je, že se náš odborný potenciál v oblasti informačních technologií může při realizaci konkrétních poradenských projektů opřít o naše znalosti, dovednosti a zkušenosti s provozním a projektovým řízením a řízením změn. Naši poradci se specializují na následující čtyři klíčové kompetence:

 • Změny v oblasti lidských zdrojů a organizační změny
 • Poradenství v oblasti IT
 • Strategie
 • Projektové řízení
morning dew on foliage

Business risks fuse with IT risks

Managing IT risks today is more about managing business risks as a whole. What can you do to help minimize IT risks?