Corporate responsibility

 • Share

Virksomhedsansvar er en fast forankret del af EY’s forretningsstrategi. Vi retter vores kræfter mod fire hovedområder: samfundsengagement, uddannelse, entrepreneurship og miljømæssig bæredygtighed.

Det er vores rolle i skabelsen af et bæredygtigt samfund — et samfund som er i stand til at beskytte sit miljø, uddanne sine børn og opnå velstand gennem fremme af innovation og nye virksomheder.

Samfundet har stor betydning for EY’s og vores kunders fremtid, og det er grunden til, at vi investerer i følgende fire områder, som alle er relateret til virksomhedsansvar:


 • Samfundsengagement

  Som en kompetencedrevet virksomhed er vores ansatte og deres kompetencer det bedste aktiv, vi kan tilbyde noget samfund. Derfor gør vi meget ud af at få engagerede og dygtige medarbejdere, som kan have en åben og kvalificeret dialog med vores kunder og forretningsforbindelser.

 • Uddannelse

  Vi arbejder for at udvide adgangen til uddannelse, så næste generation får de fornødne kompetencer til at bidrage positivt til samfundet. Det gør vi bl.a. via vores samarbejde med og engagement i uddannelsesinstitutionerne.

 • Entrepreneurship

  Vi støtter entrepreneurer, fordi de skaber arbejdspladser og bidrager til samfundsudviklingen og den økonomiske vækst. Derfor hylder vi også hvert år de bedste entreprenurer både i Danmark og globalt.

 • Miljømæssig bæredygtighed

  Vi reducerer påvirkningen på miljøet overalt, hvor vi kan. Det gør vi med succes og er blevet belønnet med flere miljøpriser.