Ledige job

Connect with us

 

Publikationer

Få mere information om dine karrieremuligheder hos EY - download publikationer om bl.a. vores trainee-forløb.

Dine muligheder

EY - Career
  • Share

Variation, muligheder og global rækkevidde

Der er en bred vifte af muligheder for dig i EY. Uanset om du bliver ansat i Advisory Services, Assurance, Tax eller Transactions vil du tidligt få ansvar, spændende udfordringer og blive eksponeret for en række virksomheder på tværs af forskellige industrier.

Oplev livet hos EY - hvordan kan din fremtidige arbejdsplads se ud?

Please visit adobe.com to download the latest Adobe Flash Player

Brug fanebladene til at få information om, hvad du kan arbejde med hos EY.

Karriere i Advisory - hjælp vores kunder med at håndtere risici og forbedre deres præstationer

I Advisory Services tager vi udgangspunkt i kundens konkrete udfordringer og hjælper med at realisere målbare økonomiske gevinster og holdbar forandring.

Vi assisterer såvel offentlige som private virksomheder med både strategiske og operationelle projekter. Vi gennemfører opgaver fra business case og potentialeanalyse, over effektiviseringsstrategi og konceptudvikling til implementering og gevinstrealisering.

Vores kunder mødes ofte af globale udfordringer. Vi har derfor gennemført en reel global integration i EY og sammensætter teams tilpasset kundens behov - på tværs af kompetencer og landegrænser.

Hvis du har en stærk forretningsmæssig forståelse og samtidig har evnen til at lede teams og opbygge stærke relationer til vigtige beslutningstagere, kan EY være det rigtige match for dig.

Dine muligheder

Advisory opererer inden for flere områder:

Finance & Performance Management

Careers Teamet hjælper større og mellemstore private virksomheder med at forbedre lønsomhed med centrale driftsøkonomiske modeller og sikre transparens i omkostningsstrukturer. Desuden assisterer vi med at udvikle og implementere stærke finansprocesser, budgettering og planlægning, økonomistyring, rådgivning af CFO om aktiv udvikling af finance-området samt sikring af en stærk sammenhæng mellem finansprocesser, performance og strategi.

Customer & Strategic Direction

Careers Vores Customer & Strategic Direction team hjælper mellemstore og store virksomheder med at øge salget, reducere omkostninger og levere en bedre kundeoplevelse gennem innovative og målrettede initiativer relateret til f.eks. kundesegmentering, kunde og marketingstrategi, customer service- og sales effectiveness. Vi arbejder endvidere med Senior Executives omkring virksomhedens større udfordringer og assisterer med blandt andet vækststrategi, markedsanalyse og strategisk planlægning..

Government & Public Services

Career Teamet arbejder med konsulentopgaver inden for det offentlige kundesegment med fokus på effektivisering og omkostningsanalyse, regelforenkling samt økonomistyring og økonomisk compliance. Vi arbejder med kunder i såvel stat, regioner og kommuner og hjælper til yderligere effektivisering og fremtidssikring af den offentlige sektor.

Outsourcing Advisory/ Facilities Management

Careers Teamet arbejder med outsourcing- og transformationsprojekter inden for Facilities Management, finans og it. Vi arbejder sammen med kunden og analyserer den nuværende situation for at udvikle en ny sourcing-strategi. Ofte fortsætter projektet med en outsourcing eller et in-house transformationsprojekt og en implementering af dette i kundens organisation.

Supply Chain Management/Lean Compliance

Career Teamet arbejder med store komplekse projekter med fokus på proceskortlægning, optimering og implementering. Vi betjener nogle af de største kunder i Danmark og Norden med rådgivning og assistance til praktisk gennemførelse af store transformations- og compliance-projekter inden for Supply Chain og Lean Compliance.

Risk Transformation

Careers Teamet bistår store og mellemstore private virksomheder med at optimere og håndtere virksomhedens risikoprofil i den daglige drift og i forbindelse med forandringsprocesser. Vi foretager risikoanalyser, proceskortlægning og optimering samt assisterer med udvikling og implementering af virksomhedens risikostyringskoncept og strategi.

It revision

Career Teamet arbejder med revision af it-løsninger samt rådgivning om kontrol, sikkerhed og risikostyring i og omkring it-systemer. Processer, der foregår på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Vi har alt fra store multinationale kunder til mindre virksomheder, inden for stort set alle brancher, i både den offentlige og private sektor.

 

Karriere i Assurance: mere end tal og regnskaber

Vores arbejde er meget mere end tal og regnskaber – det er i høj grad også forretnings- og procesforståelse samt evnen til at kommunikere komplekse forhold på en tilgængelig måde. Vi hjælper således kunderne med at håndtere de udfordringer og risici, der i dag er forbundet med at drive en virksomhed.

Assurance reviderer og rådgiver en stor del af Danmarks store og mellemstore virksomheder, som løbende har behov for specialiseret og målrettet rådgivning inden for revisions- og regnskabsområdet. Som medarbejder i Assurance vil du med udgangspunkt i kundens situation, forretningsprocesser og udviklingsbehov hjælpe med at skabe troværdighed omkring kundens eksterne finansielle rapportering samt assistere kunden med højt kvalificeret rådgivning om væsentlige forretningsmuligheder.

Du vil møde stor variation i din hverdag, både i forhold til opgaver og arbejdssted. Ligesom du vil arbejde i forskellige teams - også sammen med kolleger fra vores andre forretningsområder. En karriere i Assurance kræver solid faglig tyngde, højt energiniveau samt interesse og blik for, hvad der sker i verden generelt og i erhvervslivet specielt.

Dine muligheder

I starten af din karriere vil du som revisor-trainee få en bred erfaring inden for revision og regnskab på tværs af industrier og kundesegmenter. Senere i din karriere vil du have mulighed for at specialisere dig eller vælge at arbejde inden for et af vores specifikke fagområder.

Revision og regnskab

Careers

Som revisor hos Ernst & Young har du en vigtig rolle i at hjælpe virksomheder med korrekt at afspejle deres økonomiske situation og samtidig understøtte og beskytte de finansielle markeder.

Fordi vi anvender en global revisionsmetodik i alle 140 lande, hvor vi har kontorer, er der mange muligheder inden for revision. Vores kunders forskellighed i størrelse og industri bidrager til det væld af erfaringer og muligheder som en karriere i EY kan give dig.

Du vil blive en del af et tværfagligt team, som er fokuseret på at levere service af høj kvalitet til vores kunder, overholde regulative forhold, forvalte kapitallivscyklussen og forbedre virksomhedsdriften.

Financial Accounting Advisory

Careers

Vælger du en karriere inden for Financial Accounting Advisory Services, kommer du sammen med vores eksperter inden for området til at arbejde med rådgivning inden for alle områder af IFRS og årsregnskabsloven, fx IFRS-konverteringer, implementering af nye regnskabsstandarder, due diligence, support vedrørende implementering af regnskabsmæssige kontroller og processer samt assistance i forbindelse med børsnotering.

Fraud Investigation and Disputes

Careers

Med en karriere inden for Fraud, Investigations and Dispute Services kommer du til at hjælpe vores kunder med at håndtere de udfordringer og risici, der er forbundet med at drive en virksomhed. Du vil bl.a. arbejde med at undersøge unormal økonomisk aktivitet, at tilvejebringe elektroniske beviser og at gennemgå finansielle rapporter. Du vil bidrage til at sikre vidneudsagn fra eksperter i det omfang, det er nødvendigt for at forklare vores observationer.

Karriere i Transactions - hjælp vores kunder ved køb, salg eller fusioner

I en periode hvor det globale erhvervsliv står overfor stadig mere komplekse strategiske problemstillinger, ved vi, at måden, hvorpå organisationer håndterer deres capital agenda i dag, vil definere deres konkurrencemæssige position i morgen.

Du vil hjælpe vores kunder med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger om, hvordan de strategisk forvalter deres kapital og håndterer deres transaktioner i en foranderlig verden. Det betyder, at rådgive virksomhederne om, hvordan de kan bevare, optimere, øge og investere deres kapital, så de når deres strategiske mål.

For at få succes som transaktionsrådgiver skal du have stærke analytiske færdigheder og evnen til at kunne overholde deadlines. Vi sørger for, at du får erfaring, læring og coaching, som hjælper dig til, at du bliver en succes som rådgiver. Forvent et dynamisk og fremadstormende miljø, der holder dig på tæerne.

Nyuddannede kandidater i Transaction Advisory Services vil de første år arbejde med en bred vifte af opgaver på tværs af forskellige brancher og vores forretningsområder. Dette giver en uvurderlig forståelse for transaktionsprocessen fra start til slut.

Du kommer dagligt til at arbejde tæt sammen med vores udenlandske kolleger, og får direkte adgang til den enorme videnbank, EY råder over globalt.

Dine muligheder

Vi arbejder inden for følgende områder:

M&A Advisory

Career

Du arbejder tæt sammen med ledelsen hos vores kunder i forhold til at opnå deres strategiske mål via business reviews, opkøb, frasalg eller fusioner. Du vil få erfaring med transaktioner - alt lige fra generationsskifte i mindre, familieejede virksomheder til store handler. Vi rådgiver igennem hele transaktionscyklussen, fra identifikation af potentielle transaktionsmuligheder til udarbejdelse af implementeringsplaner. Vi arbejder desuden med mange forskellige typer af kunder – både nationale og cross-border transaktioner. Du opnår derigennem en bred erfaring, som danner et godt fundament for din videre karriere som transaktionsrådgiver.

Infrastructure Advisory

Career

Du vil komme til at arbejde med infrastrukturprojekter i bred forstand, herunder Offentlige Private Partnerskaber (OPP). Som rådgiver for enten den private eller offentlige part, vil du deltage i rådgivningen omkring strukturering af projekter og processer, identifikation og behandling af ricisi, finansiering mv.

Transaction Support

Career

I direkte samarbejde med vores kunders Senior Management-team yder vi due dilligence-rådgivning om transaktioners key value drivers, samt de risici og muligheder, som er forbundet med køb og salg af en virksomhed. Igennem projekter for nationale og internationale virksomheder opnår du stor indsigt i, hvordan værdi skabes og fastholdes fra både købers og sælgers perspektiv.

Valuation & Business Modelling

Career

Valuation & Business Modelling spiller en integreret rolle i at hjælpe kunder med effektivt at eksekvere deres kapitalstrategi. Som medarbejder inden for Valuation vil du arbejde med værdiansættelse af både virksomheder og individuelle aktiver med transaktioner for øje samt imødekomme andre erhvervsrelaterede lovgivnings- og regnskabsmæssige krav. Som medarbejder inden for Business Modelling vil du yde støtte med modellering, så vores kunder kan foretage de mest effektive strategiske beslutninger.

Working Capital Services

Career

Teamet hjælper de største virksomheder i Danmark med at frigøre likviditet fra interne processer. Vi har været involveret i de væsentligste danske Working Capital-projekter de seneste år. Working Capital Services skaber likviditetsforbedringer gennem en fokuseret rådgivning inden for cash flow-optimering. Vi skaber værdi for kunden ved hjælp af professionel, tværfaglig og handlingsorienteret rådgivning.

Karriere i Tax - det afgørende er at forstå virksomheden

Skat er et udfordrende område med mange facetter og samtidig et område, der får større og større betydning for virksomhederne. Arbejdet bliver ikke mindre komplekst, når virksomhederne opererer på tværs af landegrænser, og det gør mange af vores kunder i dag.

Vi arbejder som eksperter inden for skat og afgifter og hjælper virksomheder med at få det overblik, der er nødvendigt for at træffe strategiske og forretningsmæssige beslutninger. Vores skatteafdeling rådgiver om både nationale og internationale forhold. De daglige udfordringer inden for skat, sparring med dygtige og erfarne kolleger fra hele verden og samarbejdet med spændende kunder betyder, at vores hverdag aldrig er ens.

Den faglighed og viden, vi stiller til rådighed, er grundlaget for udvikling og vækst. Vi arbejder målrettet på at integrere og optimere kundens aktiviteter og spiller derfor en vigtig rolle som rådgiver og sparringspartner.

Dine muligheder

Vi tilbyder rådgivning inden for fem specialiserede områder:

Business Tax Services

Careers

Selskabsskat hjælper virksomheder og erhvervsdrivende med at opfylde krav til rapportering, overholdelse af lovgivning samt planlægning og fortolkning af skatteregler. Vi arbejder med kunder lige fra spændende og inspirerende entrepreneurer til veletablerede og internationale organisationer.

Human Capital

Careers

I Human Capital vil du arbejde med skatteeffektive aflønningsstrategier, så vores kunder kan mobilisere deres medarbejdere rundt omkring i verden og opnå deres strategiske målsætninger.

Kunderne spænder lige fra virksomheder, der for første gang er på vej ind i et nyt marked, til store internationale koncerner.

Vores Global Mobility-team hjælper internationale arbejdsgivere med at være på forkant med forhold som bl.a. skat, immigration, personalejura og socialsikring, der kan være noget af en udfordring ved udstationering af medarbejdere.

I vores Performance & Reward-team rådgiver vi kunderne på såvel strategisk som operationelt niveau vedrørende deres aflønningsstrategi. Desuden hjælper vi kunderne med at sikre, at de skatteforhold der vedrører deres medarbejdere, anvendes mest optimalt.

Transfer Pricing

Careers

Vi analyserer forskellige brancher, virksomheder og processer for at fastslå, hvor værdi skabes, og hvordan forretningsaktiviteter bliver afregnet. Ultimativt har vores arbejde indflydelse på, hvordan vores kunders interne afregningspriser bliver fastsat samt præsentation heraf overfor myndighederne.

Indirect Tax

Careers

Vi rådgiver inden for alle aspekter af indirekte skat i direkte dialog med kunderne. Du vil have fokus på at udvikle både dine relationer til kunder samt dine tekniske kompetencer, og opbygge viden om indirekte skat; primært inden for moms, men også told/afgifter og forbrugsskatter. Vi har ligeledes kontakt med nationale skattemyndigheder, ministerier og internationale institutioner fx EU-Kommissionen, på vegne af vores kunder.

Transaction Tax

Careers

Transaction Tax hjælper vores kunder med at forstå de skattemæssige konsekvenser af transaktioner, herunder opkøb, overdragelse, refinansiering, intern omstrukturering, fusioner eller aktieemission. Vi rådgiver kunder af alle størrelser inden for alle brancher og arbejder tæt sammen med kolleger fra andre fagområder. Vi arbejder med et bredt spektrum af transaktioner, fra opkøb af små familieejede virksomheder til store virksomhedsopkøb eller fusioner.

Vær med til at udvikle vores organisation

Stabsfunktionerne hjælper vores organisation med at operere optimalt og effektivt. Core Business Services består af Business Development, Finance, Human Resources, It, Knowledge, administrativ support, Kommunikation og Marketing. Uanset hvilken afdeling du bliver en del af, så vil du spille en vigtig rolle i udviklingen af organisationen, hvor forandringer kontinuerligt vil være med til give dig nye udfordringer og spændende arbejdsopgaver.

En uddannelse der åbner mange døre

Uanset om du vil arbejde som revisor resten af livet eller bruge uddannelsen som springbræt, går du ind ad en dør, der åbner en masse andre.

Med en uddannelse som revisor i baghånden kan du læse og forstå finansiel rapportering og se, hvordan en virksomhed hænger sammen bag tal og resultater. Du lærer at analysere, vurdere og rådgive samtidig med, at du får en attraktiv viden og ikke mindst praktiske erfaringer, der stiller dig i en unik position til resten af din karriere.

Stejl læringskurve og frihed under ansvar
Hos EY vil du opleve en stejl læringskurve og frihed under ansvar – og i takt med at ansvaret vokser, vil du opleve, at der venter dig nye og stadigt mere udfordrende opgaver.

Vi kan byde dig velkommen til en virksomhed med et væld af muligheder, en flad organisation og et godt socialt miljø. Vi har en uformel omgangstone, og der er altid en kollega, som du kan spørge til råds.

Læs mere om dit trainee-program i EY.