Cleantech

  • Share

Assurance

En effektiv uafhængig revision forsyner investorer og andre interessenter med vigtige oplysninger, revisionskomiteen med et klart perspektiv og ledelsen med rettidige og konstruktive forslag.

Vores revisionseksperter udfører uafhængig revision af virksomheders årsregnskaber i henhold til gældende regnskabsstandarder. Vi leverer også andre revisionsydelser i henhold til globale og nationale krav, herunder:

  • Finansiel revision
  • IPO-modenhed
  • Regnskab og finansiel rapportering (herunder IFRS)
  • Eksterne revisionsydelser
  • Regnskabsrådgivning
  • Bæredygtighedscertificering
  • Besvigelser, undersøgelser og konflikter

Kontakt os

Karsten Bøgel 
excutive director
+45 5158 2944

Vores globale cleantech-eksperter

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.