Cleantech

  • Share

Tax

Vi har opbygget et netværk af skatterådgivere, som forstår det komplekse internationale marked, som cleantech-industrien opererer i. Vores Cleantech Tax Services-team leverer rådgivnings- og compliance-ydelser til virksomheder og private.

  • Skattegodtgørelser og -incitamenter
  • Skattelighed – broker/dealer
  • International skattestrategi
  • International tax compliance
  • Skat i forbindelse med transaktioner
  • Selskabsskat
  • Afgiftsstrategi
  • Skatteeffektiv optimering af forsyningskæder

Kontakt os

Karsten Bøgel 
excutive director
+45 5158 2944

Vores globale cleantech-eksperter

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.